Borza terjatev nominirana za priznanje 'European Business Awards 2019'

Borza terjatev (Invoice Exchange) je nominirana za priznanje European Business Awards 2019 v Sloveniji. Prizanje je eno najprestiznejših in največjih tekmovanj v evropskem prostoru. 

Borza terjatev tekmuje v kategoriji Nagrada za digitalno tehnologijo s prometom v višini 0-25 milijonov EUR (The Digital Technology Award with Turnover of € 0-25M).

Navijajte za nas in nas spremljajte na: https://www.businessawardseurope.com/otw/entry/one-to-watch-2019/28031!


Ekipa Borze terjatev, EBA - Ones to Watch 2019 


Več informacij na: https://www.businessawardseurope.com/about