Informacije po ukrepih #PKP in subvencija za skrajšani polni delovni čas

Junij, 2020

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so aktualne razmere na trgu dela že vplivale na tekoče poslovanje podjetij. Skoraj polovico vprašanih delodajalcev je sicer povedala, da zaradi aktualnih razmer na trgu dela še ni bilo potrebno odpuščati svojih delavcev, saj obstoječe razmere niso v takšni meri vplivale na njihovo poslovanje, pomagali pa so tudi dosedanji ukrepi države. Največ zaposlenih po podatkih ZRSZ so zmanjšali v sektorju predelovalnih dejavnosti, gostinstva, več v velikih kot v malih podjetjih. 

V prejšnjem tednu je AJPES objavil večino bilanc malih in srednje velikih slovenskih podjetij. Vpogled v poslovne izkaze in letna poročila je brezplačen, za prevzem bilanc se je potrebno na spletni strani AJPES le registrirati (dostop na spletni strani AJPES preko baze Letna in zaključna poročila). Po podatkih AJPES so slovenske gospodarske družbe in podjetniki posamezniki v letu 2019 poslovali uspešneje kot v letu 2018. Ustvarili so za 4,6 milijarde evrov čistega dobička in povečali število zaposlenih, prihodke in prihodke na tujem trgu. Učinka pandemije na poslovanje podjetij v lanskoletnih bilancah (razen izjem - podjetja, ki so poslovala s kitajsko) ne bo vidnega.

Subvencija za skrajšani polni delovni čas na kratko

Na podlagi ZIUOOPE lahko delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim časom uveljavljate od 1. 6. do 31. 12. 2020.  Subvencija za zaposlenega znaša med 112 do 448 eur, odvisno od števila ur. Zavod za zaposlovanje že sprejema vloge za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa. Spodaj smo v štirih točkah zbrali koristne informacije za podjetja, ki se boste odločila za ta korak:

  1. Pred uvedbo se o obsegu dela s skrajšanjem delovnim časom posvetujte oz. obvestite svoje delavce.
  2. Delavcem pisno odredite delo s skrajšanim delovnim časom, v odredbi pa določite obseg, obdobje trajanja dela, razporeditev, čas trajanja odmora med delom, višino povračila stroškov v zvezi z delom, možnost in način poziva zaposlenemu, da delo spet opravlja s polnim delovnem časom, višino nadomestila plače.
  3. V treh delovnih dneh od dneva odreditve obvestite zavod za zaposlovanje na elektronski naslov, obvestilacas@ess.gov.si (dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije).
  4. Vlogo morate oddati v 15-ih dneh po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom na portalu za delodajalce, zavod pa bo o njej odločil v 15-ih dneh - nato pa se sklene pogodba o subvencioniranju, subvencija pa se delodajalcu izplačuje mesečno.

Podrobnosti glede ukrepov po zadnjem sprejetju ukrepov t.i. #PKP3 (delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa in ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo) si lahko preberete v prejšnjem blog zapisu z naslovom Informacije za podjetja in podjetnike po sprejetju #PKP3.

Več informacij glede subvencije za skrajšani delovni čas in tudi pogosta vprašanja na to temo pa najdete na tej povezavi.

Največ zaposlenih po podatkih ZRSZ so zmanjšali v sektorju predelovalnih dejavnosti, gostinstva, več v velikih kot v malih podjetjih. Vir fotografije; pexels.com

Viri informacij:

ZRSZ: https://www.ess.gov.si/

Napovednik zaposlovanja 2020/I, ZRSZ

AJPES: https://www.ajpes.si/

Prijavite se na naše novice