Ključni ukrepi podjetjem za spopad z gospodarskimi posledicami COVID-19

Podjetja se v zadnjem času soočamo z velikim preobratom v poslovanju, ki je nastal kot posledica omejitve širjenja bolezni covid-19. Za lažjo prilagoditev vašega poslovanja smo vam na Borzi terjatev pripravili nabor priporočil, ki jih v tem trenutku lahko izkoristite za pravočasno ekonomsko zaščito vašega podjetja:


1. Odlog predložitve DDPO obračuna za leto 2019

Državni zbor je dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki podjetjem omogoča, da DDPO obračun za leto 2019 oddajo do 31.05.2020 - namesto do 31.03.2020.

Uveljavitev ZIUJP je predvidena do konca marca 2020.

Če je vaše podjetje v letu 2019 izkazovalo višji dobiček kot v letu 2018 vam svetujemo, da izkoristite možnost kasnejše oddaje davčnega obračuna, saj bo s tem za vaše podjetje kasneje nastala obveznost poračuna DDPO za leto 2019 in akontacije DDPO za leto 2020.


2. Odlog oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti (DDPO, DDV)

Finančna uprava Republike Slovenje podjetjem omogoča odlog oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v naslednjih primerih:

  • V primeru nastanka hujše gospodarske škode. Podjetje mora pri tem utemeljiti nastanek hujše gospodarske škode. Možen je odlog oziroma obročno odplačilo za 24 mesecev. Vloga se lahko odda preko portala eDavki.
  • Z zavarovanjem. Podjetje v tem primeru ne rabi izkazati nastanka hujše gospodarske škode. Možen je odlog oziroma obročno odplačilo za 24 mesecev. Vloga se lahko odda preko portala eDavki.

Vsem podjetjem, ki se soočajo z upadom prilivov svetujemo, da izkoristijo možnost odloga oziroma obročnega plačila davčnih obveznosti.


3. Napotitev delavcev na čakanje na delo

138. člen Zakona o delovnih razmerjih omogoča delodajalcem, da v primeru začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov, delavce napotijo na čakanje na delo doma. V času čakanja na delo delavci prejemajo nadomestilo plače v višini 80% osnovne bruto plače, kar za delodajalca predstavlja 20% prihranek.

Poleg tega je Državni zbor dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki podjetjem omogoča, da v primeru napotitve delavcev na čakanje na delo, od države prejmejo povračilo 40% nadomestila plače, ki ga prejmejo napoteni delavci in sicer za obdobje največ treh mesecev.

Uveljavitev ZIUPPP je predvidena do konca marca 2020.

Več informacij na straneh Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.

Skupni prihranek podjetja ob napotitvi delavcev na čakanje tako lahko znaša 48% - od tega 20% neposredno na podlagi določb ZDR-1 in dodatno 32% na podlagi določb ZIUPPP (80% x 40%). Podjetjem, ki se soočajo z upadom poslovanja priporočamo, da izkoristijo možnost navedenega ukrepa.


4. Odlog plačila najetih bančnih posojil

Državni zbor je dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki podjetjem omogoča, da pridobijo 12-mesečni odlog na plačevanje najetih bančnih posojil.

Uveljavitev ZIUOPOK je predvidena do konca marca 2020.

Ukrep velja za vse obveznosti podjetij iz naslova kreditnih pogodb, sklenjenih z bankami ali hranilnicami v Republiki Sloveniji. Vloga za 12-mesečni odlog se naslovi neposredno na banko, s katero ima podjetje sklenjeno kreditno pogodbo, podjetje pa mora vlogi priložiti kratek opis nastalega poslovnega položaja zaradi posledic epidemije virusa.

Banka ali hranilnica odobri 12-mesečni odlog plačevanja samo obveznosti, ki še niso zapadle v plačilo. Ključni pogoj za pridobitev odloga so poravnane obveznosti podjetja za davke in prispevke – pri tem pa se odobren odlog oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti podjetja s strani FURS ne šteje za neporavnano obveznost. 

Vsem podjetjem, ki se soočajo z upadom poslovanja in imajo najeta bančna posojila svetujemo, da izkoristijo možnost 12-mesečnega odloga plačevanja obveznosti.


5. Pridobitev dodatnih virov financiranja pri SID banki in Slovenskem podjetniškem skladu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo sveženj ukrepov za dodatno finančno pomoč podjetjem, ki jih izvajata SID banka in Slovenski podjetniški sklad:

Podjetjem, ki se ob izvedbi ostalih ukrepov še naprej soočajo z likvidnostnimi izzivi svetujemo, da se pozanimajo o možnosti pridobitve dodatnega financiranja pri SID banki in Slovenskem podjetniškem skladu.


6. Spremljanje spletne strani Vlade RS za napovedi dodatnih ukrepov in druge javne spletne strani

Vlada Republike Slovenije tekoče pripravlja nove dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu. Najnovejše informacije v zvezi z novimi načrtovanimi ukrepi so na voljo na spletni strani Vlade RS.


vir fotigrafije: Pexels