Koronavirus: Koristne informacije za prejemnike financiranja

V zadnjem času ste gotovo že naredili korenit obrat v poslovanju vašega podjetja oziroma prilagajanje na novo realnost glede pandemije koronavirusa. Negotova situacija najbrž ne bo trajala le nekaj tednov, ampak dlje. Kar je gotovo, na situacijo se morate odzvati hitro in jasno. 

Naša priporočila:

  1. Poskrbite za varnost zaposlenih / zagotovite nemoteno delovanje poslovanja
  2. Hitro znižajte stroške / preglejte  pogodbe, višja sila (force majeur) in druge klavzule / kaj lahko dobite od zavarovalnic / uporabite pomoč države za čakanje na delo vaših zaposlenih (interventni zakon) idr.
  3. Zagotovite likvidna sredstva.

V marsikaterem podjetju namreč že vladajo izredne razmere, nekje še bodo. Promet gre nekje tudi proti nuli. Posledica je visoka tekoča izguba. Glavni izziv pa je oz. bo likvidnost. Problem so podjetja v ranljivih panogah (odvisna od javnega zbiranja, mednarodno poslovanje, transport/špedicija), kjer ni zadosti denarnih sredstev oziroma rezerv.

Kje lahko prejmete likvidnost za premostitev (poleg hišne banke ali preko prodaje kvalitetnih terjatev)?

Slovenski podjetniški sklad je že najavil nov instrument, likvidnostni kredit s 4 mesečnim moratorijem velikosti med 40K in 125K ter obrestno mero 1,75% in zavarovanjem osebnimi menicami lastnika ali direktorja, ki pa ga bodo objavili šele 27. marca. 

SID banka se je uradno zavezala k likvidnostni podpori in bo kmalu objavila sheme; neuradno pa se jih lahko kontaktira TAKOJ z opisom situacije in bodo obravnavali  vlogo. Hitro ukrepanje priporočamo, ker ta hip še ni pretirane gneče.

Dodatne informacije glede državne pomoči lahko prejmete tudi na spletni strani Republike Slovenije, Ukrepi MGRT na vpliv koronavirusa

Poslovanje preko www.borzaterjatev.si bo v teh dneh običajno omogočeno, vendar pričakujemo zmanjšanje likvidnosti trga. Naša ekipa je na voljo glede morebitnih vprašanj glede sprememb pridobitve financiranja.

Vir fotografije: pexels


Preberite si še in pridobite informacije: