Koronavirus: Koristne informacije za vlagatelje

Koronavirus (bolezen COVID-19) je gotovo bolj ekonomski kot zdravstveni problem (vsaj za mlajše od 60 let), saj bo po vsej verjetnosti povzročil svetovno (in slovensko) gospodarsko recesijo. V letu 2020 smo pričakovali gospodarsko upočasnitev še preden se je koronavirus začel širiti k nam. Situacija nastala s širjenjem virusa je recesijo le pospešila in bo v gospodarstvu gotovo pustila večje in dolgotrajnejše sledi.

Kaj se dogaja znotraj naše hiše?

V tem trenutku imamo nekaj težav z likvidnostjo borznega trga, vendar ne takšnih kot na klasičnih borzah vrednostnih papirjev, saj so v trenutni situaciji prizadete predvsem delnice, ki so najbolj občutljive na upočasnitev širše potrošnje. Delniške trge je z razglasitvijo pandemije zajela panika kot je nismo videli že od leta 2008. Na obveznice in terjatve situacija nima takšnega neposrednega vpliva. 

Vpliv na bodoče poslovanje pa gotovo bo. Pričakujemo nekaj več zamud pri plačilih in tudi nekaj odpisov, če se bo povečala stopnja stečajev družb. Pričakujemo, da bodo donosi vlagateljev prizadeti (v primerjavi z obdobji zdrave gospodarske rasti). Toda verjamemo, da glavnice ne bodo ogrožene, ker je velika večina naložb preko Borze sklenjenih s premoženjskim zavarovanjem. Zamude nastale pri plačilih bodo seveda ustrezno obrestovane.

Odpisov in večjih zamud ter drugih ekonomskih pokazateljev v zvezi s koronavirusom v tem trenutku ne opažamo. Situacija je dobra zaradi zavarovanj izpostavljenosti, ki jih urejamo že več let in dodatno zaradi zavarovalne police, ki smo jo s 1. februarjem 2020 sklenili z avstrijsko zavarovalnico Acredia. Sklenili smo zavarovanje za neplačila, ki izhajajo iz kreditnih tveganj. To bi moralo v tem trenutku zagotavljati pomembno dodatno varnost za naše obstoječe in bodoče vlagatelje.

Na Borzi terjatev smo že preprečili kupovanje novih terjatev do nekaterih tveganih dolžnikov in pozorno spremljamo dogajanje ter aktivno vodimo izterjavo obstoječih poslov. 

Seveda, investicija preko Borze terjatev je bolj tvegana kot bančni depozit (posledično prinaša višji pričakovan donos), vendar manj tvegana kot naložba v delnice, vzajemne sklade ali kriptovalute. To se pozna tudi pri letošnjih donosih.  

Znotraj podjetja ves čas pozorno spremljamo novice, javna zdravstvena obvestila (WHO in Ministrstvo za zdravje RS), obvestila MDS in ECB in vladna sporočila za javnost. Prihodnosti in razvoja dogajanja ne moramo natančno predvideti, saj se naglo spreminja. Vsak dan posebej poizkušamo sprejemati dobre poslovne odločitve in vam še naprej zagotavljati varno ter kvalitetno naložbo. 

Spletna platforma www.borzaterjatev.si je kot običajno dosegljiva. Večina naše ekipe začasno dela od doma, za vas smo kot običajno dosegljivi tudi preko telefonske številke 01 / 810 73 73 ali e-pošte.

Želimo vam, da v trenutni situaciji ostanete predvsem zdravi in optimistični.

Prijavite se na naše novice