Vlada Republike Slovenije sprejela #PKP2

Vlada Republike Slovenije je 21. aprila sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku. 

Cilji predloga zakona so olajšati položaj gospodarskih družb pri najemanju nujno potrebnih likvidnostnih bančnih posojil in na ta način prispevati k ohranjanju gospodarske stabilnosti v državi, preprečiti hujšo gospodarsko škodo, ohraniti delovna mesta, zagotavljanje zadostne srednjeročne likvidnosti v bančnem sistemu in optimizacija izrabe fiskalnega prostora proračuna RS.

Zagotovitev likvidnosti je trenutno ena največjih izzivov gospodarstva. Gospodarskim subjektom so za blažitev posledic zaradi zmanjšanja povpraševanja, izpada proizvodnje, težav pri dobaviteljskih verigah in težav pri investicijah že na voljo finančni produkti, ki jih omogočata SID banka in Slovenski podjetniški sklad. Podjetja bodo potrebovala še dodatne finančne inštrumente, v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. 

Po predlogu zakona bo višina posameznega poroštva za kredite (ročnost katerih ne bo smela presegati 5 let, odobrene po 12.03.2020 in najkasneje 31.12.2020) znašala 70% glavnice kredita, danega veliki družbi ter 80% glavnice kredita, danega mikro, majhnemu ali srednje velikemu podjetju. Skupni znesek izdanih poroštev Republike Slovenije po tem zakonu ne sme presegati dveh milijard evrov.

Na seji Vlade je bil sprejet tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki dodatno opredeljuje nekatere nejasnosti, ki so se v zvezi z ZIUZEOP pojavile v praksi. Tudi ta predlog zakona bo predložen v sprejetje in obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku.

Predlog zakona, ki po vsebini predstavlja začasni ukrep in upošteva načelo čim manjšega posega v veljavne sistemske rešitve, bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Več informacij na tej povezavi.

Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 je na voljo na tej povezavi.

Za konstantno in dosledno obveščenost o dogajanju na področju zakonodaje, ukrepov za podjetja, posameznike v povezavi z epidemijo COVID-19 vam svetujemo spremljanje spletne strani Vlade RS na tej povezavi ali na isti strani pod zavihkom novice.

vir fotografije pexels