Registracija novega člana borze

Na Borzi terjatev se lahko registrirajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
ki so vpisani v poslovni register in imajo odprt račun pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji.

REGISTRACIJA NOVEGA ČLANA BORZE JE BREZPLAČNA