Prodaja poslovnih terjatev

Pozabite na poslovne finance.
Osredotočite se na svojo dejavnost.

 

Komu je namenjena prodaja terjatev?

Prodaja terjatev preko Borze terjatev je namenjena vsem gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom, ki:

 • potrebujejo likvidnost za financiranje svojega poslovanja;
 • imajo nezapadle poslovne terjatve do slovenskih naročnikov;
 • ne želijo najemati posojil in se vezati z dolgoročnimi pogodbami;
 • so naveličani bančne birokracije in dolgotrajnih postopkov;
 • želijo enostavno, hitro finančno rešitev po svoji meri;
 • izpolnjujejo osnovne pogoje za prodajo na Borzi terjatev;

Borza terjatev predstavlja odlično alternativo revolving kreditu ali limitu na TRR računu.

Kaj ponuja Borza terjatev?

Enostaven, hiter in transparenten postopek prodaje terjatev na organiziranem trgu:

 • brezplačna registracija in članstvo na borzi;
 • avkcijski sistem trgovanja - vlagatelji posredujejo svoje ponudbe;
 • uporaba storitev po potrebi - samo kadar potrebujete likvidnost;
 • nadzor nad prodajo - sami določate pogoje prodaje;
 • polni odstop terjatev - ne zgolj financiranje 70-80% zneska;
 • anonimnost prodajalca - zagotavljamo 100% anonimnost;
 • brezpapirno poslovanje - trgovanje po principu borznega trgovanja;
 • brez skritih stroškov in provizij - enostavni in transparentni stroški;

Kako deluje?

Vnos naročila za prodajo terjatev

Vnos naročila
za prodajo terjatev

Borza terjatev preveri naročilo

Borza terjatev
preveri naročilo

Postopek dražbe na borznem trgu

Postopek dražbe
na borznem trgu

Prodaja terjatev in izplačilo denarja

Prodaja terjatev
in izplačilo denarja

Preverite izpolnjevanje pogojev

Preverite ali vaše podjetje izpolnjuje pogoje za prodajo na Borzi terjatev:Cenik storitev

1. VODENJE TRGOVALNIH RAČUNOV

1 Obračunava se samo v primeru, da član borze v preteklem mesecu odda vsaj eno trgovalno naročilo

1.1. Mesečno nadomestilo za vodenje trgovalnega računa 1 5,00 EUR + DDV
2. PRODAJA TERJATEV

2 Obračunava se samo v primeru sklenitve borznega posla

2.1. Obdelava naročila za prodajo terjatev 5,00 EUR + DDV
2.2. Prodajna provizija (% od nominalne vrednosti terjatve) 2 0,25% + DDV
3. STROŠKI IZTERJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI 3,4

3 Borza terjatev za obračunane stroške izterjave in zamudnih obresti bremeni trgovalni račun prodajalca terjatve

4 Ni predmet obdavčitve z DDV skladno z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1

3.1. Strošek izdanega opomina 2,50 EUR
3.2. Zamudna obrestna mera 8,00 % letno