Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen priprave ponudbe

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo Borza terjatev d.o.o. (v nadaljevanju: družba), da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel/a v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene prejema in obdelave mojega naročila, poizvedbe in vprašanj, priprave ponudbe oziroma odgovora ter vzpostavitve kontakta oziroma komunikacije, pri čemer lahko družba uporablja različne komunikacijske kanale – telefon, navadna pošta, elektronska pošta). Družba pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Seznanjen/a sem, da se lahko od prejemanja vseh sporočil družbe kadarkoli odjavim s posredovanjem pisne izjave na e-naslov info@borzaterjatev.si ali na naslov Borza terjatev d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oziroma uporablja družba Borza terjatev d.o.o. v svoji bazi osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim.

Seznanjen/a sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:

BORZA TERJATEV, trg poslovnih terjatev, d.o.o., skrajšano Borza terjatev d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Likozarjeva ulica 3 v Ljubljani, matično številko 6016146000 in ID za DDV SI 79694128 je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 14.642,86 EUR in je vplačan v celoti. Izvršni direktor družbe je Marko Rant.

Upravljalec posameznikom, katerih podatke obdeluje zagotavlja vse pravice v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu podatko) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkom. Na e-mail info@borzaterjatev.si ali na naslov Borza terjatev d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana lahko v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo pošljete svojo zahtevo:

 1. Za pridobitev potrditve ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke
 2. Za dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas
 3. Za pridobitev informacij: O namenu obdelave, o vrsti zadevnih osebnih podatkov, o uporabnikih in kategorijah uporabnikov, ki so jim osebni podatki razkriti in o obdobju hrambe osebnih podatkov
 4. za popravek osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 5. za izbris osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 6. za omejitev naše obdelave/uporabe osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 7. da ugovarjate obdelavi/uporabi osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 8. da preklicujete vašo privolitev za uporabo/obdelavo enega ali več osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas

Vašo zahtevo bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 1 meseca.

V zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov – neposredno trženje

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo Borza terjatev d.o.o. (v nadaljevanju: družba), da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel/a v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene neposrednega trženja storitev in produktov družbe (na primer obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih trži, poizvedbe, priprave ponudbe oziroma odgovora ter vzpostavitve kontakta oziroma komunikacije, pri čemer lahko družba uporablja različne komunikacijske kanale – telefon, navadna pošta, elektronska pošta). Družba pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami GDPR in veljavnega zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Seznanjen/a sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družbe kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega tržnega e-sporočila, posredovanega s strani družbe ali s posredovanjem pisne izjave družbi na e-naslov info@borzaterjatev.si ali na naslov Borza terjatev d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana. Seznanjen/a sem, da bo družba z mojo odjavo prenehala uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Seznanjen/a sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh obvestil, na katera sem morebiti prijavljen/a. Seznanjen/a sem, da družba z mojo odjavo od tržnih e-sporočil preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oziroma uporablja družba Borza terjatev d.o.o. v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje. Izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic če odklonim.

Seznanjen/a sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:

BORZA TERJATEV, trg poslovnih terjatev, d.o.o., skrajšano Borza terjatev d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Likozarjeva ulica 3 v Ljubljani, matično številko 6016146000 in ID za DDV SI 79694128 je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe znaša 14.642,86 EUR in je vplačan v celoti. Izvršni direktor družbe je Marko Rant.

Upravljalec posameznikom, katerih podatke obdeluje zagotavlja vse pravice v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu podatko) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkom. Na e-mail info@borzaterjatev.si ali na naslov Borza terjatev d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana lahko v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo pošljete svojo zahtevo:

 1. Za pridobitev potrditve ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke
 2. Za dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas
 3. Za pridobitev informacij: O namenu obdelave, o vrsti zadevnih osebnih podatkov, o uporabnikih in kategorijah uporabnikov, ki so jim osebni podatki razkriti in o obdobju hrambe osebnih podatkov
 4. za popravek osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 5. za izbris osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 6. za omejitev naše obdelave/uporabe osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 7. da ugovarjate obdelavi/uporabi osebnega podatka, ki se nanaša na vas
 8. da preklicujete vašo privolitev za uporabo/obdelavo enega ali več osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas

Vašo zahtevo bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 1 meseca.

V zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

 

Prijava na BT novice

S posredovanjem naslova elektronske pošte soglašam, da Borza terjatev d.o.o. moj elektronski naslov uporablja za namene obveščanja o novostih za področje, ki sem ga izbral/a. Seznanjen/a sem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli odjavim, in sicer tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknem na označeno povezavo.

Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu z določili GDPR in veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.