Cenik storitev družbe BORZA TERJATEV, d.d.

1. PRODAJA TERJATEV / PRIDOBITEV POSOJILA
1.1. Prodajna provizija
(% od nominalne vrednosti posla na 30 dni financiranja vendar najmanj)
0,25 % + DDV
1.2. Davek na finančne storitve
(% od prodajne provizije pri posojilnih poslih)
8,50 %
2. NAKUP TERJATEV / ODOBRITEV POSOJILA
2.1. Nakupna provizija
(% od doseženega diskonta / obresti)
20,00 % + DDV
3. ZAMUDNE OBRESTI
3.1. Aktivne zamudne obresti
(zaračunano prejemnikom financiranja)
18,75 % letno
3.2. Pasivne zamudne obresti
(pripisano vlagateljem)
12,50 % letno
4. PARTNERSKI PROGRAM
4.1. Partnerjeva provizija za priporočilo Borze terjatev
(% od obračunanih trgovalnih provizij priporočene stranke v prvem letu)
25,00 % + DDV

Cenik storitev Borze terjatev je objavljen na spletni strani www.borzaterjatev.si in velja od datuma objave do preklica oziroma sprememb.

Ljubljana, 04.01.2024