Cenik storitev družbe BORZA TERJATEV, d.o.o.

1. PRODAJA TERJATEV
1.1. Prodajna provizija
(% od nominalne vrednosti terjatve na 30 dni financiranja vendar najmanj)
0,20 % + DDV
2. NAKUP TERJATEV
2.1. Nakupna provizija
(% od doseženega diskonta)
25,00 % + DDV
3. ZAMUDNE OBRESTI
3.1. Aktivne zamudne obresti
(zaračunano prodajalcem terjatev)
12,00 % letno
3.2. Pasivne zamudne obresti
(pripisano vlagateljem)
8,00 % letno
4. PARTNERSKI PROGRAM
4.1. Partnerjeva provizija za priporočilo Borze terjatev
(% od obračunanih trgovalnih provizij priporočene stranke v prvem letu)
25,00 % + DDV

Cenik storitev Borze terjatev je objavljen na spletni strani www.borzaterjatev.si in velja od datuma objave do preklica oziroma sprememb.

Ljubljana, 26.3.2019