Privlačna alternativa bančnim depozitom

Borza terjatev vam omogoča enostavno, varno in donosno
plasiranje denarnih sredstev v kratkoročne poslovne terjatve in posojila

Preverite donose za vlaganje

Slovenski podjetniški sklad
 

Prijavite se na naše novice

Komu je namenjena BOrza terjatev?

Borza terjatev je namenjena vsem podjetjem in podjetnikom, ki:

 • imajo presežna denarna sredstva in jih lahko kratkoročno plasirajo
 • iščejo donosno alternativo bančnim depozitom
 • nimajo časa za aktivno ukvarjanje s finančnimi naložbami
 • želijo varno in razpršeno naložiti svoj denar z nizkim tveganjem

Borza terjatev je prva platforma vzajemnega financiranja za podjetja v Sloveniji in je dostopna širokemu krogu vlagateljev.

Kaj ponuja Borza terjatev?

Enostavno in transparentno plasiranje denarja v kvalitetne terjatve in kratkoročna posojila:

 • brezplačna registracija in odprtje BT trgovalnega računa
 • bonitento ocenjevanje na podlagi informacij družbe Bisnode
 • prilagojeno - sami določite kriterije za investiranje vašega portfelja
 • popolna avtomatizacija - vaša sredstva se investirajo samodejno
 • likvidnost - kadarkoli prekinete trgovanje in zahtevate vračilo denarja
 • razpršenost - frakcijski odkup omogoča visoko razpršenost
 • enostavnost - BT poskrbi za adminstracijo in izterjavo terjatev
 • poskrbimo za poravnavo poslov, obveščanje dolžnikov in izterjavo
 • anonimnost uporabe - zagotavljamo 100% anonimnost pri trgovanju

Kako deluje?

Registracija

Pričetek vlaganja

Spremljanje trgovanja

Vnos naročila za prodajo terjatev

Brezplačna
registracija

Nastavitev naložbene politike

Nastavitev
naložbene politike

Polno poplačilo terjatve ob zapadlosti

Vplačilo denarja
na trgovalni račun

Polno poplačilo terjatve ob zapadlosti

Samodejen odkup
terjatev in posojil

Polno poplačilo terjatve ob zapadlosti

Enostavno pregledovanje naložbenega portfelja

Statistika trgovanja na Borzi terjatev  2016 2017 2018
Skupni znesek zagotovljenega financiranja 2.843.499,30 € 13.636.179,42 € 30.487.009,53 €
Povprečno stanje sredstev vlagateljev 672.191,24 € 2.991.047,30 € 6.435.213,84 €
Od tega povprečno investirano 385.599,80 € 2.206.717,24 € 5.721.686,34 €
Stopnja investiranosti 57,4 % 73,8 % 88,9 %
Bruto donos 42.288,90 € 203.570,51 € 566.862,34 €
BT provizije -8.111.88 € -39.075,90 € -126.502,95 €
Izgube zaradi odpisov - € -11.254,69 € - €
Neto donos 34.177,02 € 153.239,92 € 440.359,39 €
kot % skupnih sredstev 5,1 % 5,1 % 6,8 %
kot % investiranih sredstev 8,9 % 6.9 % 7,7 %