Odkup poslovnih terjatev

Podprite razvoj slovenskega gospodarstva.
Vložite denar v kvalitetne terjatve domačih podjetij.

 

Komu je namenjen odkup terjatev?

Odkup terjatev preko Borze terjatev je namenjen finančnim vlagateljem, ki:

 • iščejo razpršeno in likvidno naložbo s privlačnimi donosi;
 • želijo oplemenititi prosta denarna sredstva;
 • želijo vlagati v poslovne terjatve do slovenskih podjetij;
 • so organizirani kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik;

Prav tako lahko podjetja z odkupom lastnih obveznosti preko Borze terjatev svojim dobaviteljem zagotovijo predčasno plačilo z diskontom.

Kaj ponuja Borza terjatev?

Enostavno in transparentno trgovanje s terjatvami na organiziranem trgu:

 • varno in skladno poslovanje - izpolnjevanje predpisov RS in EU;
 • brezplačna registracija in članstvo na borzi;
 • preverjene terjatve - obstoj in vsebino terjatev potrjujejo dolžniki;
 • bonitetne informacije o dolžnikih zagotavlja družba Bisnode;
 • borzni sistem trgovanja, brez nepotrebne administracije;
 • poskrbimo za poravnavo poslov, obveščanje dolžnikov in izterjavo;
 • anonimnost uporabe - zagotavljamo 100% anonimnost pri trgovanju;
 • brez skritih stroškov in provizij - enostavni in transparentni stroški;

Kako deluje?

Vlagatelji lahko na Borzi terjatev trgujete samostojno, z vnosom posameznih naročil za nakup terjatev, ali pa uporabite avtomatični sistem trgovanja, ki omogoča samodejen vnos nakupnih naročil na podlagi prednastavljenih trgovalnih nastavitev.

Samostojno trgovanje

Vplačilo sredstev na trgovalni račun

Vplačilo sredstev
na trgovalni račun

Pregled borznega trga

Pregled borznega trga

Oddaja naročila za nakup

Oddaja naročila za nakup

Nakup terjatve z diskontom

Nakup terjatve
z diskontom

Polno poplačilo terjatve ob zapadlosti

Polno poplačilo terjatve
ob zapadlosti

Avtomatično trgovanje

Vplačilo sredstev na trgovalni račun

Vplačilo sredstev
na trgovalni račun

Urejanje trgovalnih nastavitev

Urejanje trgovalnih
nastavitev

Samodejna oddaja nakupnih naročil

Polno poplačilo terjatve ob zapadlosti

Polno poplačilo terjatve
ob zapadlosti

Pretekli povprečni donosiObdobje Povprečna velikost
transakcije
Povprečno število dni
do zapadlosti
Povprečni diskont
na 30 dni
Bruto
letni donos *
Neto
letni donos **
2016 8.600 € 60 0,79% 10,1% 8,0%
2015 27.700 € 59 1,32% 17,1% 13,5%
2014 17.400 € 40 2,10% 28,7% 22,4%
2013 15.300 € 22 4,88% 79,2% 59,7%


* predpostavlja neprekinjen naložbeni cikel vlagatelja
** po nakupnih provizijah Borze terjatev in pred davki na dobiček

Ažurnost podatkov: 31.12.2016
Pretekli donosi niso zagotovilo za donose v prihodnosti!

Cenik storitev

1. VODENJE TRGOVALNIH RAČUNOV

1 Obračunava se samo v primeru, da član borze v preteklem mesecu odda vsaj eno trgovalno naročilo

1.1. Mesečno nadomestilo za vodenje trgovalnega računa 1 5,00 EUR + DDV
2. NAKUP TERJATEV

2 Obračunava se samo v primeru sklenitve borznega posla

2.1. Nakupna provizija (% od doseženega diskonta)2 20,00 % + DDV