Stabilna naložba

Borza terjatev vam omogoča enostavno, razpršeno in donosno
plasiranje denarnih sredstev v kratkoročne poslovne terjatve in posojila

Informativni izračun za vlaganje
Poslovni subjekti
PRIČNITE Z VLAGANJEM NA BORZI
Brezplačno odprite trgovalni račun

 

Prijavite se na naše novice

Komu je namenjena BOrza terjatev?

Borza terjatev je namenjena vsem podjetjem in podjetnikom, ki:

 • imajo presežna denarna sredstva in jih lahko kratkoročno plasirajo
 • iščejo donosnejšo alternativo nizko tveganim naložbenim produktom
 • nimajo časa za aktivno ukvarjanje s finančnimi naložbami
 • želijo stabilno in razpršeno naložiti svoj denar z nizkim tveganjem

Borza terjatev je prva platforma vzajemnega financiranja za podjetja v Sloveniji in je dostopna širokemu krogu vlagateljev.

Kaj ponuja Borza terjatev?

Enostavno in transparentno plasiranje denarja v kvalitetne terjatve in kratkoročna posojila:

 • brezplačna registracija in odprtje BT trgovalnega računa
 • bonitento ocenjevanje na podlagi informacij družbe Dun & Bradstreet
 • prilagojeno - sami določite kriterije za investiranje vašega portfelja
 • popolna avtomatizacija - vaša sredstva se investirajo samodejno
 • likvidnost - kadarkoli prekinete trgovanje in zahtevate vračilo denarja
 • razpršenost - frakcijski odkup omogoča visoko razpršenost
 • enostavnost - BT poskrbi za adminstracijo in izterjavo terjatev
 • poskrbimo za poravnavo poslov, obveščanje dolžnikov in izterjavo
 • anonimnost uporabe - zagotavljamo 100% anonimnost pri trgovanju

Kako deluje?

Registracija

Pričetek vlaganja

Spremljanje trgovanja

Vnos naročila za prodajo terjatev

Brezplačna
registracija

Nastavitev naložbene politike

Nastavitev
naložbene politike

Polno poplačilo terjatve ob zapadlosti

Vplačilo denarja
na trgovalni račun

Polno poplačilo terjatve ob zapadlosti

Samodejen odkup
terjatev in posojil

Polno poplačilo terjatve ob zapadlosti

Enostavno pregledovanje naložbenega portfelja

Statistika trgovanja na Borzi terjatev  2018 2019 2020 2021 2022
Obseg sklenjenih poslov 30.487.010 € 85.666.623 € 88.266.468 € 110.083.713 € 125.214.282 €
Povprečna sredstva vlagateljev 6.423.959 € 18.740.481 € 31.830.366 € 32.233.118 € 32.899.817 €
Stopnja investiranosti 88,9 % 91,6 % 89,4 % 84,7 % 90,8 %
Neto ustvarjen donos 440.359 € 1.236.584 € -494.279 € 1.112.174 € -426.730 €
Neto ustvarjen donos v % 6,9 % 6,6 % -1,6 % 3,5 % -1,3 %

 

 

Niste poslovni subjekt, vendar želite vlagati na Borzi terjatev?

Profesionalni vlagatelji lahko na Borzi terjatev vlagajo posredno preko alternativnega vzajemnega sklada BTN - sklad terjatev in posojil