14. skupščina družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje d.d.

Uprava družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d. na podlagi določb 2. odstavka 295. člena ZGD-1 in 18.4. člena statuta sklicuje 14. skupščino delničarjev družbe BORZA TERJATEV, d.d., ki bo v sredo, 19. junija 2024 ob 14.00h v prostorih notarske pisarne Barbare Andrič Velkovrh na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje.

 

13. skupščina družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje d.d.

Uprava družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d. na podlagi določb 2. odstavka 295. člena ZGD-1 in 18.4. člena statuta sklicuje 13. skupščino delničarjev družbe BORZA TERJATEV, d.d., ki bo v sredo, 7. junija 2023 ob 14.00h v prostorih notarske pisarne Barbare Andrič Velkovrh na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje.

 

12. skupščina družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje d.d.

Uprava družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d. na podlagi določb 3. odstavka 295. člena ZGD-1 in 18.4. v povezavi s 17.8 členom statuta sklicuje 12. skupščino družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje d.d. Stegne 11a, 1000 Ljubljana, ki bo v sredo, dne 17.08. 2022, ob 10. uri v prostorih notarke Barbare Andrič Velkovrh na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje.

 

11. skupščina družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje d.d.

Uprava družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d. na podlagi določb 2. odstavka 295. člena ZGD-1 in 18.4. člena statuta sklicuje 11. skupščino delničarjev družbe BORZA TERJATEV, d.d., ki bo v torek, 7. junija 2022 ob 15.00h v prostorih notarske pisarne Barbare Andrič Velkovrh na Slovenski cesti 56 v Ljubljani.