Borza terjatev prejela Certifikat odličnosti Evropske komisije

Borza terjatev je prejela Certifikat odličnosti (Seal of Excellence), ki ji ga je podelila Evropska komisija, kot izvajalka projekta Horizon 2020, Okvirni program EU za raziskave in inovacije 2014-2020.

Oceno za varno digitalno platformo vzajemnega (peer-to-peer) financiranja za MSP (Safe digital peer-to-peer banking for SMEs) je Borza terjatev prejela na podlagi mednarodnega sveta neodvisnih strokovnjakov in bila ocenjena kot visoko kvaliteten projekt v izjemno tekmovalnem ocenjevalnem procesu. To pomeni prestop vseh strogih ocenjevalnih pogojev za Horizon 2020 za tri kriterije za dodelitev (odličnost, vpliv, kakovost in učinkovitost izvajanja), ki so potrebna za financiranje iz proračuna EU Obzorje 2020.

Certifikat odličnosti/Seal of Excellence: Borza terjatev/Invoice Exchange  

Prijavite se na naše novice