Borza terjatev je prejela podporo s strani EU

April 2019: Borza terjatev je prejemnica podpore za inovativne projekte s strani Evropske komisije. Podpora (SME Instrument) v višini 50.000,00 EUR je namenjena širitvi inovativnih projektov na nove trge.

V tem trenutku na Borzi razvijamo kratkoročna posojila za podjetja v Sloveniji, svoje poslovanje pa letos širimo na sosednjo Hrvaško.


Podpora je zagotovljena iz Instrumenta za mala in srednje velika podjetja v sklopu pilotnega Evropskega sveta za inovacije, ki podpira vrhunske inovatorje, podjetnike, mala podjetja in znanstvenike. Evropska unija bo malim in srednje velikim podjetjem iz 25 držav namenila 13,7 milijona evrov podpore za lažjo uveljavitev svoje inovacije na trgu.