Borza terjatev v raziskavi Univerze v Cambridgeu največja v segmentu jugovzhodne Evrope

Center za alternativne finance Univerze v Cambridgeu od leta 2015 poroča o razvoju in rasti evropskega alternativnega on-line finančnega trga. Dejavnost se v evropski regiji kar naprej razvija, ustvarja nove priložnosti in izzive za mlada finančna podjetja in druge.

Letošnje poročilo z naslovom 'Shifting paradigms' (Premikajoče paradigme) poudarja dinamiko tega še vedno relativno nastajajočega trga ter ne glede na geografsko raznoliko Evropo močno in stabilno rast dejavnosti.

Preko regije so tako on-line finančne platforme na splošno rasle, se hitro odzivale na regulacijo in širile svoje delovanje. Letošnja raziskava je zbrala podatke 321 finančnih platform v 45 evropskih državah, ki delujejo na različnih modelih. Študija je pokazala, da skupni evropski finančno alternativni on-line trg (vključno z Veliko Britanijo) zrasel za 36% (s 7,67 na 10,44 milijard evrov). Velika Britanija je še vedno največji individualni alternativni finančni trg - sledijo ji Francija, Nemčija in Nizozemska.

V Evropi je trgovanje s terjatvami med leti 2016 in 2017 zraslo za kar 113% (od 252 do 536 milijona evrov). Država, ki s trgovanjem s terjatvami dosegla največje volumne je Italija, sledita ji Irska in Belgija. 

Vzhodnoevropski alternativni finančni trg je glede na ostale trge v Evropi še vedno v nastajajoči fazi. Glede na hitro rast v zadnjih letih (288% v 2017 in 104% v 2016 – Slovenija 208% v letu 2017 in 188% v letu 2016) trg obljublja in predvideva hiter nadaljnji razvoj. Slovenski alternativni finančni trg po poročilu poganja trgovanje s terjatvami z volumnom 13,6 milijonov evrov - kar Borzo terjatev postavlja v vlogo največje v segmentu jugovzhodne Evrope.

Podrobno o dogajanju na področju alternativnih finančnih on-line trgih v Evropi v poročilu 'Shifting paradigms'.


                     Naslovnica poročila: Shifting paradigms; the 4th European alternative finance benchmarking report

Borza terjatev, maj 2019