[priznanje] Borza terjatev prejela priznanje za prispevek k inovativnosti

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica osrednjeslovenske regije je Borzi terjatev, platformi za vzajemno financiranje podjetij, podelila priznanje za prispevek na področju inovativnosti.

Priznanja regijskih zbornic GZS za inovacije predstavljajo najvišja priznanja inovativnim dosežkom podjetij in pomenijo promocijo inovativnosti v vseh slovenskih regijah. Oglejte si predstavitveni video v katerem inovacijo BT finančne platforme predstavijo direktor družbe, Janez Klobčar, ustanovitelj, Marko Rant in vodja IT razvoja, Gašper Rant.

O inovaciji 

V Sloveniji je približno 14.000 mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) s prihodki med 500.000 in 10 milijonov evrov letnega prometa (AJPES; Bizi). Kratkoročno financiranje MSP, ki ga opredeljujemo kot financiranje do milijon evrov in do enega leta ročnosti, obsega cca 3,5 milijarde evrov poslov na leto. Med te posle so všteti tako odkupi terjatev, kratkoročna bančna posojila, revolvingi kot tudi limiti na transakcijskih računih (Banka Slovenije, podatki faktoring družb).

Segment financiranja MSP podjetij v Sloveniji je podhranjen, na njem obstaja visoka potreba po kratkoročnem financiranju. Bančno financiranje se je namreč v zadnjih desetih letih prepolovilo. Epidemija covida-19 pa je gospodarske okoliščine še bolj zaostrila.

Obenem slovenska podjetja, ki so likvidna, na svojih transakcijskih in depozitnih računih pri bankah trenutno hranijo skoraj 7 milijard evrov denarnih sredstev. Žal presežek likvidnosti v enem segmentu gospodarstva ne uspe financirati drugega dela gospodarstva, zlasti segmenta MSP, ki je manj likviden.

Družbe, ki imajo presežno likvidnost, zaradi nizkih obrestnih mer pri bankah ne dobijo ustreznega donosa za svoja denarna sredstva. Druge družbe, ki jim likvidnosti primanjkuje, pa pri bankah ne dobijo denarja niti za kratkoročne potrebe financiranja obratnega kapitala.

Ekipa Borze terjatev je na trgu prepoznala poslovno priložnost za vzajemno financiranje gospodarskih družb, tako da vlogo banke kot neučinkovitega posrednika preskoči in razvila prvi slovenski trg za vzajemno (angl. peer-to-peer) financiranje podjetij. Malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča enostaven in hiter dostop do financiranja na podlagi odstopa kvalitetnih nezapadlih poslovnih terjatev in kratkoročnih posojil z ročnostjo do 6 mesecev. Na drugi strani pa podjetjem in vlagateljem z likvidnimi presežki ponuja privlačno naložbo v razpršen portfelj kratkoročnih terjatev in posojil. Celoten postopek pridobitve financiranja in naložba poteka na enostaven način v elektronski obliki preko BT finančne platforme. Platforma je za vse uporabnike dostopna na www.borzaterjatev.si

Podelitev priznanj inovacijam GZS Zbornice osrednjeslovenske regije je letos potekala preko spletnega prenosa, lahko si jo ogledate na tej povezavi.

Veseli in ponosni smo na prejeto priznanje za svoj prispevek k inovativnosti, ki smo ga dosegli s spletnim trgom Borze terjatev in iskreno čestitamo vsem ostalim prejemnikom priznanj. 

Slika: Priznanje GZS za prispevek na področju inovativnosti

Prijavite se na naše novice