Borza terjatev prejela zlati certifikat bonitetne odličnosti 2022

Borza terjatev izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti. Dun & Bradstreet Slovenija z zlatim certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt Borza terjatev dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. 

Borza terjatev je prejemnica bonitetne odličnosti že tretje leto, lansko leto (2021) je prejela srebrni certifikat, v letu 2020 pa certifikat bonitetne odličnosti.

V letošnjem letu je v primerjavi s prejšnjimi leti pridobljenih kar najmanj zlatih certifikatov. V lanskem letu (2021) je zlati certifikat prejelo 3%, v predlanskem (2020) skoraj 7%, letos pa le 0,6% podjetij. Zato smo ob tej priložnosti toliko bolj ponosni na priznanje, ki smo ga pridobili skupaj z ekipo Borze terjatev in z našimi zvestimi uporabniki.

Podelitev priznanj bonitetna odličnost 2022 Dun&Bradstreet, Brdo pri Kranju. Marko Rant, predsednik uprave Borza terjatev (desno) in Matija Pance, član uprave Borza terjatev (levo)

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Podjetij, ki dosegajo najvišje standarde poslovanja, je pri nas dobrih 14%, ugotavlja Dun & Bradstreet. Med njimi se v najvišje razrede, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti tri leta zapored, uvršča 8,5 % podjetij. Po številu odličnih izstopajo mikro enote in podjetja v Gorenjski in Osrednjeslovenski regiji. V primerjavi z lanskim letom se je za približno pol odstotka zmanjšal delež prejemnikov certifikatov v vseh kategorijah bonitetne odličnosti – srebrne, zlate in platinaste.

Zlati certifikat bonitetne odličnosti

Prijavite se na naše novice