Bančništvo 2.0

V tem zapisu vam bo predstavljeno kako smo na Borzi terjatev razvili prvo peer-to-peer platformo vzajemnega financiranja za slovenska podjetja. Preko finančne platforme Borze terjatev lahko vaša presežna denarna sredstva varno in enostavno plasirate v kvalitetne terjatve do slovenskih podjetij. Naložba je kratkoročna, nizko tvegana - s svojimi donosi predstavlja odlično alternativo kratkoročnim bančnim depozitom. 

Vam denar neobrestovan leži na banki?

Finančni direktorji se danes ne ukvarjajo s presežno likvidnostjo oz. kratkoročnim plasiranjem denarja v bančne depozite. Po podatkih Banke Slovenije so podjetja v letu 2017 za kratkoročno vezavo denarja na banki v povprečju dosegla 0,04% obrestno mero. Donosi oz. izkupiček ne opravičuje niti izgubljenega časa kaj šele, da bi podjetju predstavljal primerno nadomestilo za to, da se do dospelosti odpove svoji likvidnosti.

Podjetja se za bančne depozite ne odločajo več in presežna denarna sredstva raje hranijo na svojih transakcijskih računih - čeprav jim banke za to zaračunajo ležarino. V zadnjih desetih letih se je tako razmerje med vezanimi vlogami (depoziti) in vlogami čez noč (TRR računi) slovenskih podjetij obrnilo na glavo. Leta 2008 so imela podjetja za vsak milijon evrov na transakcijskih računih še dva dodatna milijona v obliki vezanih depozitov. Danes je to razmerje ravno obratno. Vsa ta denarna sredstva slovenskih podjetij na bankah pa so praktično neobrestovana.  

Graf 1, Vir: Banka Slovenije


Vam banke ne odobrijo posojila?

Kot je vidno v prvem grafu so se vloge podjetij v bankah v zadnjih desetih letih skoraj podvojile. Bančna posojila pa so se v tem času več kot prepolovila, kot lahko vidite v drugam grafu ...

Graf 2, Vir: Banka Slovenije

Likvidnost slovenskega bančnega sistema še nikoli ni bila tako visoka kot danes. Srednje velika in mala podjetja pa tega nekako ne opazijo. Banke svoje naloge v zadnjih desetih letih ne opravljajo učinkovito, prav tako pa šepajo pri svoji posredniški funkciji posojanja denarja. Vloge kopičijo in krčijo posojila. Za nove kreditne posle pa se odločajo počasi, postopki so dolgi in polni nepotrebne administracije.

Kaj pa, če bi vse to spremenili?

Namesto tega, da se le nemočno pritožujemo nad bankami - lahko v Sloveniji razvijemo učinkovit nov model finančnega posredništva pri katerem podjetja z denarnimi presežki neposredno financirajo podjetja, ki denarna sredstva potrebujejo? Odgovor je Borza terjatev.

Na Borzi terjatev smo ob podpori Slovenskega podjetniškega sklada razvili prvo peer-to-peer platformo vzajemnega financiranja za podjetja. Spletna platforma malim in srednje velikim podjetjem omogoča enostaven, hiter in učinkovit način kratkoročnega financiranja tekočega poslovanja na podlagi odstopa nezapadlih poslovnih terjatev. Podjetjem z denarnimi presežki pa omogoča enostavno, donosno in nizko tvegano alternativo kratkoročnim bančnim depozitom. Borza terjatev pri izvajanju finančnega posredništva uporablja napredne algoritme za ocenjevanje tveganja in upravljanje s kreditnimi tveganji in povsem avtomatizira administrativne postopke za vse udeležence oz. njene člane.

Kakšna so tveganja in kakšne donose lahko pričakujete?

Denarna sredstva podjetij - vlagateljev preko Borze terjatev se neposredno plasirajo v t.i. frakcije posameznih terjatev do drugih podjetij. Nekako tako, kot če bi komitenti bank s svojimi depoziti neposredno prevzemali tveganje in tudi obrestne mere (posameznih kreditnih poslov), ki jih izvaja banka. Najmanjši znesek frakcije znaša 10,00 EUR kar vlagateljem na Borzi terjatev omogoča in zagotavlja visoko razpršenost vloženega denarja in posledično nizko tveganje plasmaja.

Poleg doseganja razpršenosti Borza terjatev aktivno upravlja s kreditnimi tveganji in vodi postopke izterjave terjatev. S tem zagotavljamo varnost naloženih sredstev vlagateljev. V sodelovanju z bonitetno hišo Bisnode smo razvili napreden sistem upravljanja s tveganji, ki je neposredno integriran z zunanjimi podatkovnimi bazami in zagotavlja avtomatizirano ocenjevanje in spremljanje kreditnih tveganj v realnem času.

 

Kako lahko (v treh korakih) začnete plasirati denar na Borzi terjatev?

 

1. Preko spleta v nekaj minutah brezplačno odprete svoj trgovalni račun. 

2. Določite vaše naložbene nastavitve in nakažete denar na vaš BT trgovalni račun.

3. Kadarkoli preverite vaš portfelj, prekinete ali povišate vašo naložbo.

Trgovalni račun pri Borzi terjatev za vaše podjetje predstavlja enostaven in dostopen račun na katerem lahko kratkoročno hranite vaša presežna likvidna sredstva in za to prejmete privlačen donos. Podjetja so v letu 2017 za svoj plasma v povprečju prejela več kot 5% povprečni letni donos. Predstavljamo odlično alternativo kratkoročnim bančnim depozitom pri čemer si ročnost, razpršenost in tveganje (ter s tem tudi pričakovan donos) naloženih denarnih sredstev določite sami. Takrat ko denar potrebujete trgovanje z enim klikom prekinete in denarna sredstva izplačate na vaš transakcijski račun.

Informativni donos za vaše podjetje lahko preverite brez registracije v nekaj minutah. Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo preko info@borzaterjatev.si ali telefonske številke 01 810 73 73

Borza terjatev je prejemnica Central European Startup Award za najboljšo inovacijo na področju finančnih storitev. Preko Slovenskega podjetniškega sklada jo podpira Republika Slovenija in Evropska unija. Upravljanje s tveganji na Borzi terjatev omogoča tudi bonitetna hiša Bisnode.

Prijavite se na naše novice