Borza terjatev je prejela podporo s strani EU

Borza terjatev je prejemnica podpore za inovativne projekte s strani Evropske komisije. V februarskem prijavnem roku smo prepričali ocenjevalce na prvi fazi evropskega razpisa SME Instrument.  Podpora SME Instrument v višini 50.000,00 EUR je namenjena širitvi inovativnih projektov na nove trge. 

Projekt bo Borzi terjatev pomagal in pohitril prve korake širjenja na Hrvaško ter širjenje obsega storitev kratkoročnega financiranja za podjetja in podjetnike.

Pri prijavi in tudi uspehu na razpisu je Borzi terjatev pomagalo podjetje Matematika in zgodba, d.o.o.Podpora je zagotovljena iz Instrumenta za mala in srednje velika podjetja v sklopu pilotnega Evropskega sveta za inovacije, ki podpira vrhunske inovatorje, podjetnike, mala podjetja in znanstvenike. Evropska unija bo malim in srednje velikim podjetjem iz 25 držav namenila 13,7 milijona evrov podpore za lažjo uveljavitev svoje inovacije na trgu.


Borza terjatev, april 2019