[davki] Vstop v sistem DDV: Kdaj in kako?

Za nekatera podjetja oz. podjetnike je vstop v DDV sistem obvezen za druga prostovoljen, če je vstop v DDV sistem za podjetnika obvezen, pa tega ne stori, mu sledi sankcija.

Obvezen vstop v sistem DDV

Davčni zavezanec mora vložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, če v zadnjem letu (12 mesecev) preseže ali bo verjetno presegel 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa. To pomeni, da bo prodal za najmanj 50 tisoč evrov blaga ali storitev. Zahtevek zavezanec vloži preko portala eDavki. Rok za oddajo je najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla znesek 50 tisoč evrov.

Davčni zavezanec, ki opravlja le dobave blaga ali storitev, za katere nima pravice do odbitka DDV, ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, in ki opravljata pridobitve blaga znotraj Unije, morata pridobiti identifikacijsko številko za DDV že za mesec, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem letu presegel 10 tisoč evrov.

Davčni zavezanci, ki opravlja storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve in davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere je dolžan plačati DDV, mora pridobiti identifikacijsko številko že za mesec, v katerem je verjetno, da bo prejel ali opravil take storitve.

Kje in kako?

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV davčnemu organu zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Obrazec s predpisanimi dokumenti lahko davčni zavezanec z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov predloži tudi neposredno po sistemu e-VEM ali na točkah vse na enem mestu (točke VEM).

K vlogi priloži tudi pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.

Prostovoljni vstop v DDV sistem

Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV (prostovoljen vstop v DDV sistem), čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 50 tisoč evrov. V tem primeru iz sistema DDV ne more izstopiti najmanj 60 mesecev (5 let).

Za prostovoljen vstop v DDV sistem se lahko odloči tudi davčni zavezanec, član kmečkega gospodinjstva. To lahko stori, čeprav katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7,5 tisoč evrov. Tudi slednji iz sistema DDV ne more izstopiti 60 mesecev (5 let).

Komu se prostovoljni vstop v DDV sistem izplača?

Prostovoljen vstop v DDV sistem se vam izplača kadar:

  • veliko poslujete z ostalimi DDV zavezanci in
  • ob morebitnih večjih naložbah (torej kadar začetni stroški presegajo zaslužek).

Sankcije

Z globo od 2 do 125 tisoč evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če pri davčnem organu ne izpolni obveznosti v zvezi s prijavo, spremembo ali prenehanjem dejavnosti kot davčnega zavezanca oziroma pristojnemu davčnemu uradu ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV ali ga ne predloži v predpisanem roku ali na predpisan način.

Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Davčni zavezanec mora vložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, če v zadnjem letu (12 mesecev) preseže ali bo verjetno presegel 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa. Vir fotografije; pexels.com

Več informacij in dostop do obrazcev na tej povezavi. 

Prijavite se na naše novice