Katere subvencije so trenutno na voljo za podjetja?

Za vas smo pripravili kratek seznam subvencij prek katerega lahko pridobite informacije za dodatno financiranje poslovanja.

Eko sklad – Spodbude za energetske preglede v podjetjih

Razpis: nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja energije (Javni poziv 75SUB-EPPO19)

Predmet javnega poziva so subvencije v obliki pomoči »de minimis« podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju ali za uvedbo sistema ravnanja z energijo.

Skupna višina sredstev: 500.000,00 EUR

Rok za prijavo: do objave zaključka v Uradnem listu RS

Več informacij na tej povezavi.

Evropska komisija – Inovacije v turističnem sektorju

Razpis: uvajanje inovacij in digitalizacija v turističnem sektorju (COSME)

Namen razpisa je podpreti digitalno preobrazbo turističnih podjetij, zlasti MSP in zagonskih podjetij, ter spodbuditi inovacije vzdolž turistične vrednostne verige z vključevanjem turističnih podjetij in drugih deležnikov v čezmejne inovacijske ekosisteme, namen je spodbuditi tudi čezmejna partnerstva in sodelovanje.

Skupna višina sredstev: 8.000.000,00 EUR

Rok za prijavo: 11. februar 2021

Več informacij lahko pridobite na tej povezavi.

SID Banka –  Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Razpis: kredit za finaciranje tehnološko razvojnih projektov

Podjetje lahko pridobi kredit za financiranje tehnološko razvojnih projektov po enem izmed treh tipov državne pomoči – državni okvir, pomoč de minimis in GBER, odvisno od potreb in pogojev, ki jih podjetje izpolnjuje. Kredit lahko pridobi samostojni podjetnik, malo in srednje veliko podjetje, veliko podjetje in zadruga. 

Višina kredita: 100.000,00 EUR – 15.000.000,00 EUR 

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. do datuma, ki ga SID banka objavi na svoji spletni strani

Več informacij na tej povezavi.

Zavod za zaposlovanje – Zaposli.me 2020

Razpis: enoletna mesečna subvencija od 416,00 EUR do 666,00 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, s ciljem ohranitve zaposlitve tudi po izteku subvencije

Delodajalci lahko za eno leto pridobite mesečno subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Mesečna subvencija znaša od 416,00 EUR do 666,00 EUR, delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur) lahko zaposlite invalide, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden), in dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

Skupna višina sredstev: 26.750.000,00 EUR

Rok za prijavo:  do porabe sredstev, najdlje do 31 marca 2021

Več informacij na tej povezavi.

Regionalni razvojni center Koper – Jamstva in posojila

Razpis: jamstva in posojil iz jamstvene sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2020 in 2021

Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in jamstva za ta posojila iz sredstev RRC GS za razvoj mikro in malih podjetij, ki jih razpisuje RRC Koper v sodelovanju z občinami Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, mestna občina Koper, Piran, Sežana, območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran, Sežana ter Delavsko hranilnico.

Skupna višina sredstev: 1.000.000,00 EUR

Rok za prijavo: 31. december 2021 

Več informacij pridobite na tej povezavi.  

Za vas smo pripravili kratek seznam subvencij prek katerega lahko pridobite informacije za dodatno financiranje vašega poslovanja. Vir fotografije; pexels.com

Kratkoročno financiranje vašega poslovanja lahko pridobite preko spletne platforme Borze terjatev. Preverite vašo ponudbo za financiranje na www.borzatrejatve.si.

--

Viri informacij:

Časnik Finance; www.finance.si 

Eko sklad: www.ekosklad.si

Evropska komisija: ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Zavod RS za zaposlovanje; www.ess.gov.si

Uradni list RS; www.uradni-list.si

Prijavite se na naše novice