Do trgovalnega računa iz udobja svoje pisarne

V dobi digitalizacije so se tudi finančne inštitucije začele premikati v smer enostavnosti, hitrosti in udobja, ki ga nudi sodobna tehnologija. Najbolj znana med njimi je morda Nemška mobilna banka N26, ki omogoča odprtje bančnega računa v nekaj minutah, svojo identiteto potrdite kar s "selfie"-jem in potnim listom. N26 so prejeli bančno licenco v Nemčiji in se širijo tudi izven meja Evropske unije, imajo tudi že nekaj konkurence (npr. britanska banka Revolut). 

Pri nas od posodobitve Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v letu 2016 tudi finančne inštitucije  lahko opravljajo identifikacije fizičnih oseb na daljavo (podrobnosti v 26. členu), s pomočjo digitalnega kvalificiranega potrdila (t.i. KDP). Tako lahko na daljavo opravljamo vse več občutljivejših poslov, pri tem pa je potrebna dobršna mera previdnosti.

V praksi se zaenkrat osebne identifikacije preko KDP ne poslužuje veliko slovenskih podjetij. Na nekaterih spletnih straneh se je sicer možno 'v svoj račun' prijaviti s certifikatom (banke, storitve javne uprave, ponudniki mobilne telefonije), toda za samo odprtje novega računa oziroma sklenitev novega razmerja je potreben osebni obisk ponudnika storitve. Kar nekaj slovenskih bank sicer oglašuje odprtje računa in celo najem kredita prek spleta – zahtevke sicer res lahko izpolnite od doma, toda za dokončanje postopka se je vseeno potrebno zglasiti osebno v poslovalnici.

Čeprav je KDP elegantna rešitev za osebno identifikacijo fizične osebe na daljavo, pa vsekakor obstaja tudi možnost zlorabe. Potrebno se je zavedati, da je digitalno potrdilo tako rekoč vaša osebna izkaznica in je z njim potrebno ravnati skrbno in odgovorno. Nespametno ga je naprimer nalagati naprave do katerih imajo dostop tretje osebe, digitalnega potrdila tudi ni primerno v uporabo predajati drugim. Osebam, zadolženim za naloge pri katerih je potrebna uporaba digitalnega potrdila lahko priskrbite potrdila, ki izkazujejo njihovo istovetnost in so hkrati vezana tudi na podjetje. Potrdilo je priporočljivo varovati tako fizično (varno hranjenje ključa ali kartice, na katerem imate potrdilo) kot tudi elektronsko (dodatna zaščita KDP z geslom).

V kolikor KDP-ja še nimate, ga lahko pridobite pri enem izmed pooblaščenih overiteljev: brezplačno na Ministrstvo za javno upravo (SIGENCA), Pošta Slovenije (POŠTA®CA), Nova Ljubljanska banka in Halcom. Potrdila, izdana s strani drugih izdajateljev, na primer vaše banke (razen omenjene NLB), najverjetneje ne bodo sprejeta drugje kot na tej spletni banki. Potrdilo je praviloma veljavno pet let od izdaje.


Kako odprtje trgovalnega računa in poslovanje preko spleta poteka na Borzi terjatev?

Borza terjatev, v Slovenijo prvič prinaša platformo za vzajemno financiranje, članom (gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom) nudi hiter dostop do likvidnosti in na drugi strani varno ter likvidno naložbo. S prodajo poslovnih terjatev člani Borze - prodajalci pridobijo sredstva v nekaj urah (od oddaje zahtevka za prodajo terjatev). Finančni vlagatelji pa so v letu 2017 v povprečju dosegli več kot 5% donos na svoja vložena sredstva. 

Za začetek uporabe storitev Borze terjatev je potrebna brezplačna registracija. Registracija oz. včlanitev poteka v celoti na daljavo, preko spleta – osebna identifikacija se izvede preko digitalnega potrdila (možno je uporabiti prej omenjena kvalificirana digitalna potrdila pooblaščenih overiteljev).

Postopek registracije je sila enostaven, tekom postopa se vpiše podatke o podjetju, priloži kopija osebnega dokumenta zakonitega zastopnika (morebitne pooblaščene osebe za opravljanje storitev na Borzi terjatev) in podpisana pogodba o uporabi storitev Borze terjatev. Po opravljenem spletnem postopku registracije podjetje pridobi polni dostop do svojega trgovalnega računa, zakoniti zastopnik ali morebitna druga pooblaščena oseba po elektronski pošti prejme geslo za dostop na na www.borzaterjatev.si

Prodajalci poslovnih terjatev preko uporabniškega vmesnika lahko kadarkoli oddajajo naročila za prodajo terjatev. Na Borzi terjatev skrbno preverimo pravilnost vnosov in priloženih dokumentov, ter v kolikor je vse skladno naročilo potrdimo. Sistem po tem avtomatsko uvozi plačilne naloge za izplačila v spletno banko. Če se postopek zaključi na delovni dan pred 15. uro, podjetje sredstva na svoj tekoči račun prejme nekaj urah - še isti dan, v nasprotnem primeru pa s prvo poravnavo naslednji delovni dan. 

Podjetja, ki so na Borzo terjatev prišla z namenom naložbe oz. plasmaja svojih presežnih denarnih sredstev, se prav tako prijavijo v uporabniški vmesnik (ta je prilagojen glede na vlogo podjetja). Znotraj uporabniškega vmesnika enostavno izberejo želene nastavitve za trgovanje - ročnost, bonitetne ocene, izpostavljenost do posameznega prodajalca, dolžnika - in po nakazilu sredstev na svoj trgovalni račun (podatke za nakazilo se nahajajo v vmesniku) vklopijo trgovanje. Sredstva se samodejno plasirajo v primerne terjatve. Znotraj trgovalnega računa lahko kadarkoli spremljajo kaj se dogaja z njihovim portfelj-em (stanje posameznih terjatev, donosi, stopnja investiranosti) in oddajo zahtevek za izplačilo ali pa naložbo povišajo.

Sodobni časi od podjetja zahtevajo nenehno spremljanje trendov, konkurence na svojem področju – Borza terjatev z mislijo na udobno uporabniško izkušnjo venomer posodablja svoje storitve glede na potrebe in zahteve uporabnikov ter trga. Naša ekipa je vedno odprta za predloge svojih uporabnikov – z njimi se lahko oglasite na številki 01 810 73 73 ali preko e-pošte na info@borzaterjatev.si.

Vaše podjetje lahko registrirate preko www.borzaterjatev.si.