Do trgovalnega računa iz udobja lastne pisarne

V dobi digitalizacije so se tudi finančne inštitucije začele premikati v smer enostavnosti, hitrosti in udobja, ki ga nudi sodobna tehnologija. Najbolj znana med njimi je morda nemška mobilna banka N26, ki omogoča odprtje bančnega računa v nekaj minutah, svojo identiteto potrdite kar s "selfie"-jem in osebnim dokumentom. N26 so prejeli bančno licenco v Nemčiji in se širijo tudi izven meja Evropske unije, imajo tudi že nekaj konkurence (npr. britanska banka Revolut). 

Pri nas od posodobitve Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v letu 2016 tudi finančne inštitucije lahko opravljajo identifikacije fizičnih oseb na daljavo (podrobnosti v 26. členu omenjenega zakona), s pomočjo digitalnega kvalificiranega potrdila (t.i. KDP). Tako lahko na daljavo opravljamo vse več občutljivejših poslov, pri tem pa je potrebna dobršna mera previdnosti.

V letu 2022 je bil sprejet nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-2), ki postopek osebne identifikacije še dodatno poenostavlja.

Kako odprtje trgovalnega računa in poslovanje po spletu poteka na Borzi terjatev?

Borza terjatev v Slovenijo prvič prinaša spletni trg za vzajemno financiranje, članom (gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom) nudi hiter dostop do likvidnosti in na drugi strani razpršeno ter likvidno naložbo. S prodajo poslovnih terjatev člani Borze - prejemniki financiranja pridobijo sredstva v nekaj urah (od oddaje zahtevka za prodajo terjatev). Finančni vlagatelji pa so v letu 2017 v povprečju dosegli več kot 5% donos na svoja vložena sredstva. 

Za začetek uporabe storitev Borze terjatev je potrebna brezplačna registracija. Registracija oz. včlanitev poteka v celoti na daljavo, po spletu – osebna identifikacija se izvede preko digitalnega potrdila (možno je uporabiti kvalificirana digitalna potrdila pooblaščenih overiteljev).

Postopek registracije je sila enostaven, tekom postopka se vpiše podatke o podjetju, priloži kopija osebnega dokumenta zakonitega zastopnika (morebitne pooblaščene osebe za opravljanje storitev na Borzi terjatev) in podpisana pogodba o uporabi storitev Borze terjatev. Po opravljenem spletnem postopku registracije podjetje pridobi polni dostop do svojega trgovalnega računa, zakoniti zastopnik ali morebitna druga pooblaščena oseba po elektronski pošti prejme geslo za dostop na na www.borzaterjatev.si (ki ga ob prvi uporabi spremeni). 

Prejemniki financiranja

Prodajalci poslovnih terjatev in prejemniki posojil preko uporabniškega vmesnika lahko kadarkoli oddajajo naročila za prodajo terjatev. Na Borzi terjatev skrbno preverimo pravilnost vnosov in priloženih dokumentov, ter v kolikor je vse skladno naročilo potrdimo. Sistem po tem avtomatsko uvozi plačilne naloge za izplačila v spletno banko. Če se postopek zaključi na delovni dan pred 15. uro, podjetje sredstva na svoj tekoči račun prejme nekaj urah - še isti dan, v nasprotnem primeru pa s prvo poravnavo naslednji delovni dan.

Kako deluje Borza terjatev za prejemnike financiranja. Fotografija: Borza terjatev

Vlagatelji

Podjetja, ki so na Borzo terjatev prišla z namenom naložbe oz. plasmaja svojih presežnih denarnih sredstev, se prav tako prijavijo v uporabniški vmesnik (ta je prilagojen glede na vlogo podjetja). Znotraj uporabniškega vmesnika enostavno izberejo želene nastavitve za trgovanje - ročnost, bonitetne ocene, izpostavljenost do posameznega prodajalca, dolžnika - in po nakazilu sredstev na svoj trgovalni račun (podatke za nakazilo se nahajajo v vmesniku) vklopijo trgovanje. Sredstva se samodejno plasirajo v primerne terjatve. Znotraj trgovalnega računa lahko kadarkoli spremljajo kaj se dogaja z njihovim portfelj-em (stanje posameznih terjatev, donosi, stopnja investiranosti) in oddajo zahtevek za izplačilo ali pa svojo naložbo povišajo.

Kako deluje Borza terjatev za vlagatelje. Fotografija; Borza terjatev

Sodobni časi od podjetja zahtevajo nenehno spremljanje trendov, konkurence na svojem področju – Borza terjatev z mislijo na udobno uporabniško izkušnjo venomer posodablja svoje storitve glede na potrebe in zahteve uporabnikov ter trga posodablja obstoječe in razvija nove storitve. Naša ekipa je vedno odprta za predloge svojih uporabnikov – z njimi se lahko oglasite na številki 01 810 73 73, e-mail info@borzaterjatev.si ali pa s predhodno najavo osebno na Likozarjevi ulici 3 v Ljubljani.

Razvoj Borze terjatev podpirata Republika Slovenija in Evropska unija

Prijavite se na naše novice