Spremembe pri obdavčitvi dela, kapitala in podjetij v letu 2020

S 6. novembrom 2019 so začele veljati spremenjene in nove določbe zakonov s področja davkov, to so spremembe novel zakona o dohodnini (ZDoh-2V), zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R), zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A) in tudi zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M). Spremembe zakonov se uporabljajo od 1. januarja 2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovnih najem, ki se uporabljajo že od 1. januarja 2019 ter regresa za letni dopust. 

OBDAVČITEV PODJETIJ

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ostaja na trenutnih 19% v letu 2019 in se v letu 2020 ne spreminja.

Za podjetja bodo z davčno reformo pomembne naslednje spremembe, ki se nanašajo na:

Plačilo DDPO tudi ob presežnih olajšavah

Če bo pravna oseba imela dobiček za davčne namene se bodo morebitne neizkoriščene davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij priznale največ v višini 65% davčne osnove. Podjetja, ki ustvarjajo dobiček tudi za davčne namene in so doslej znižala davčno osnovo zaradi visokih investicij v raziskave in razvoj ali v osnovna sredstva, bodo odslej vedno plačala DDPO.

Amortizacija poslovnih najemov

Kot strošek amortizacije za davčne namene se uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva. S tem je mišljena doba sredstva v poslovnem najemu. Ta določba velja že za leto 2019.

OBDAVČITEV LASTNIKOV KAPITALA

Davčna reforma se nanaša tudi na obdavčitev lastnikov kapitala in sicer:

Dohodkov iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički)

V letu 2019 še velja, da v primeru pridobivanja obresti, dividend in ustvarjanja dobičkov iz kapitala davčni zavezanec plača 25% davka, ki je dokončen. Od leta 2020 bodo dohodki iz kapitala obdavčeni po stopnji 27,5%.

Dohodkov iz oddajanja premoženja v najem

V primeru doseganja dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bodo davčni zavezanci lahko upoštevali normirane stroške v višini 15% (v letu 2019 še samo 10%). Vendar pa se zvišuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem na 27,5%.

OBDAVČITEV ZAPOSLENIH

Pri obdavčitvi zaposlenih so že v letu 2019 nastale spremembe, ki se nanašajo na regres za letni dopust (maj 2019), nastala je tudi sprememba dohodninske lestvice in olajšav ter uporabe službenih vozil na električni pogon.

Regres za letni dopust

Od 04. maja 2019 regres za letni dopust ni obdavčen. Torej je neobremenjen z akontacijo dohodnine in povsem oproščen tudi socialnih prispevkov. Strošek delodajalca je enak netu izplačila delavca in to v višini povprečne bruto plače v Sloveniji. Obdavčitev velja za vsa izplačila regresa za letni dopust. Vključena so tudi tista izplačila, ki so že bila izplačana za leto 2019 in za katere je bila že obračunana in plačana akontacija dohodnine. Slednjo bodo davčni zavezanci dobili povrnjeno od Finančne uprave RS.

Sprememba dohodninske lestvice in olajšav

Z davčno reformo se bo spremenila tudi dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov iz zaposlitve. Od leta 2020 bo veljala nova dohodninska lestvica. Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava za zavezance za dohodnino, ki se določi na podlagi višine skupnega letnega dohodka posameznika.

Uporaba službenih vozil na električni pogon

Sprejete spremembe prinašajo tudi znižanje višine bonitete za zasebno uporabo službenih vozil na električni pogon, kar bo imelo pomembne učinke na promocijo vozil na električni pogon. Uporabniki službenih vozil so tisti, ki prevozijo nadpovprečno število kilometrov, zato je zmanjševanje emisij pri takih uporabnikih še posebej pomembno. Boniteta se znižuje za 1,2 odstotni točki, in sicer z 1,5 % na 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno.

Spremembe zakonov, ki so začele veljati s 6. decembrom 2019 se uporabljajo od 01. januarja 2020, razen izjem. Vir fotografije; pexels.com

--

Vir informacij

Spletni strani: https://www.podjetniski-portal.si/ in https://data.si/

Več informacij še na tej povezavi

Prijavite se na naše novice