Poslovni dogodek: Finančnih pet

Na edinstvenem dogodku “Finančnih pet”, ki smo ga z Borza terjatev organizirali skupaj s predstavniki partnerskih institucij Gospodarska zbornica Slovenije in GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, Slovenski podjetniški sklad, SID banka in Elementum, smo se pogovarjali o aktualnih finančnih spodbudah in instrumentih za uspešno poslovanje podjetij. 

Investicije, nepovratni viri, likvidnost, naložbe, neposredno financiranje, finančne spodbude in plemenite kovine so teme, ki jih je na dogodku, 21. 11. 2023, povezoval glavni ekonomist in vodja analitske skupine na GZS, Bojan Ivanc.

V pozdravnem nagovoru je mag. Marjana Majerič, izvršna direktorica za strateški razvoj in internacionalizacijo na Gospodarski zbornici Slovenije izpostavila, da dogodek petih partnerjev predstavlja vrhunec znanja in inovacij na področju financiranja ter predstavitve finančnih produktov, ki odražajo potrebe gospodarstva za doseganje rasti in s tem poslovnega uspeha v Sloveniji. Poudarila je, da znotraj oddelka za strateški razvoj na GZS deluje močan steber, Viri financiranja, ki predstavlja najsodobnejše storitve na področju pridobivanja tako lastniških, kot dolžniških virov financiranja, izobraževanja, svetovanja in drugih aktivnosti, ki so ključni gradniki hitrega razvoja poslovnega uspeha podjetij.

Dogodek predstavlja vrhunec znanja in inovacij na področju financiranja ter predstavitve finančnih produktov, ki odražajo potrebe gospodarstva za doseganje rasti in s tem poslovnega uspeha v Sloveniji. Marjana Majerič, Gospodarska zbornica Slovenije (fotografija: GZS)

Sledila je predstavitev zborničnih storitev  na področju pridobivanja virov financiranja, kot so izobraževanja in svetovanja ter aktivnosti, prek katerih GZS podjetjem pomaga k hitrejšemu razvoju njihovega poslovnega uspeha.

Slovenski podjetniški sklad je  predstavil finančne in vsebinske spodbude, ki nudijo za financiranje vseh razvojnih faz podjetja, vključno z zagonskimi spodbudami, lastniškim financiranjem, mikrokrediti, garancijami in posebnimi spodbudami, ki jih sklad dopolnjuje tudi z vsebinskimi programi.

Predsednik uprave Borze terjatev,  Marko Rant je pojasnil finančno platformo, ki zagotavlja hiter in preprost dostop do likvidnosti za podjetja ter stabilno naložbo za vlagatelje. Izpostavil je, da je Slovenija še vedno pretežno osredotočena na bančništvo, vendar obstaja znaten potencial za razvoj alternativnih finančnih možnosti za podjetja in posameznike. Njihova platforma združuje podjetja, predvsem mirko, mala in srednje velika, ki potrebujejo financiranje, ter vlagatelje z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki iščejo enostavne in donosne naložbene možnosti. Tako lahko podjetja na platformi Borze terjatev hitro in udobno pridobijo financiranje s prodajo terjatev ali preko kratkoročnih posojil, medtem ko vlagateljem omogoča likvidno, razpršeno in stabilno naložbo, ki podpira Slovensko gospodarstvo.

Slovenija še vedno pretežno osredotočena na bančništvo, vendar pa obstaja znaten potencial za razvoj alternativnih finančnih možnosti za podjetja in posameznike. To podpira tudi nedavno sprejeta Strategija razvoja trga kapitala v Sloveniji. Marko Rant, Borza terjatev (fotografija: GZS)

Udeleženci so prisluhnili storitvam SID banke, ki ni običajna banka. Njeno poslanstvo je ustvarjanje dolgoročnih in širših družbenih koristi, kar dosegajo z dopolnjevanjem ponudbe poslovnih bank,  razvojem in izvajanjem finančnih in zavarovalnih storitev, ki odpravljajo tržne pomanjkljivosti. Nudijo različne načine in možnosti financiranja, prilagojene specifičnim potrebam podjetij, ki jih podpirajo pri prodoru na tuje trge, pri upravljanju evropskih kohezijskih sredstev, ki jih, v sodelovanju s finančnimi posredniki, ponujajo slovenskim podjetjem ter javnemu sektorju v obliki ugodnih posojil in nenazadnje spodbujajo trajnostne projekte za boljšo prihodnost.

Slovenija je še vedno pretežno osredotočena na bančništvo, vendar obstaja znaten potencial za razvoj alternativnih finančnih možnosti za podjetja in posameznike. 

Poslovne rešitve je predstavil tudi direktor podjetja Elementum, Peter Slapšak, ki je predstavil vlogo in potencial naložb v plemenite kovine - med drugim je izpostavil možnosti nagrajevanja zaposlenih in ključnih kadrov preko naložb v plemenite kovine,  izobraževanja zaposlenih s področja varčevanja v obliki plemenitih kovin ter zakladništvo v podjetjih. Izpostavil je ponudbo protokolarnih daril-srebrnikov, ter izdajo podjetniških obveznic ki imajo delno pokritje z naložbami v plemenite kovine. 

Dogodka se je udeležilo prek 60 podjetij in institucij - udeleženci so aktivno sodelovali v raziskavi Mentimeter po vsaki predstavljeni temi, ter govorcem dodatno postavljali zanimiva, praktična vprašanja. 

Vsi partnerji dogodka so bili z organizacijo in udeležbo zadovoljni, po zaključku formalnega programa so bili opravljeni tudi številni neposredni sestanki (t.i. Speed dating),  kar je bila velika dodana vrednost za udeležence saj so s prve roke pridobili informacije glede virov financiranja, finančnih spodbud ali naložb pa tudi možnostih partnerskih povezav z organizacijami. 

Prijavite se na naše novice