Dobra boniteta vašega podjetja: Zakaj in kako jo lahko izboljšate?

Približuje se konec leta, čas, ko se podjetniki in finančni direktorji začnejo pripravljati na vsedržavno skupinsko fotografiranje podjetij, ki mu rečemo tudi javno poročanje in objava letnih poročil.

Večina podjetij sicer svoje bilance na AJPES oddaja šele marca, vendar pa imajo z redkimi izjemami skoraj vsa podjetja v Sloveniji skupen presečni datum poročanja – to je konec koledarskega leta oziroma 31. december.

Javna objava finančnih izkazov namreč ni le administrativna obveznost, skozi bonitetne ocene, ki jih na podlagi objavljenih letnih podatkov izdelujejo bonitetne agencije tudi pomembno vpliva na poslovanje prav vsakega podjetja.

Zakaj bi vas morala zanimati boniteta lastnega podjetja?

Tudi, če sami ne spremljate bonitete lastnega podjetja to gotovo počnejo drugi. Bonitetne hiše, kot so Dun & Bradstreet (Gvin.com, Bonitete.si, iBON), AJPES (Sbon/eSbon), TSmedia (bizi.si), Prva bonitetna agencija, d.o.o. (EBONITETE.SI) in Coface, ves čas zajemajo javno objavljene podatke o vseh registriranih gospodarskih družbah v Sloveniji in na podlagi teh podatkov izračunavajo in objavljajo različne bonitetne ocene ter kazalnike.

Skrb za lastno boniteto ni nečimrnost, je poslovna nuja.

Ko boste za svoje podjetje pri banki naslednjič zaprosili za financiranje, ste lahko prepričani, da bo banka najprej preverila boniteto vašega podjetja, ki jo bo pridobila preko kakšnega od zgoraj naštetih virov. Prav tako se je uporaba bonitetnih informacij v zadnjih letih razširila tudi v vsakodnevnem poslovanju med podjetji. Če iščete nove dobavitelje, obstaja zelo velika verjetnost, da bodo vaši novi poslovni partnerji najprej preverili boniteto vašega podjetja in se na tej podlagi odločali o ponujenih nabavnih limitih in pogojih plačila.

Na splošno velja, da so med najpomembnejšimi kazalniki, ki vplivajo na boniteto podjetja, kazalniki likvidnosti. Vir fotografije: pexles.com

Kaj lahko sami storite za boljšo bonitetno oceno vašega podjetja?

Vsaka bonitetna hiša izračunava in objavlja različne bonitetne kazalnike za katere ima izdelano lastno metodologijo. V Sloveniji je gotovo med najbolj razširjenimi uporaba bonitetnih ocen, ki jih objavlja podjetje Dun & Bradstreet in te uporabljamo tudi na Borzi terjatev. 

Na splošno velja, da so med najpomembnejšimi kazalniki, ki vplivajo na boniteto podjetja, kazalniki likvidnosti. Med njimi se najpogosteje uporabljata tako imenovani hitri ali denarni koeficient (v razmerje postavi denarna sredstva družbe ter celotne kratkoročne obveznosti), ki nakazuje sposobnost podjetja za sprotno plačevanje svojih kratkoročnih obveznosti ter koeficient obračanja terjatev (razmerje med čistimi prihodki od prodaje ter povprečnim stanjem kratkoročnih terjatev), ki nakazuje povprečne plačilne roke kupcev ter kreditno izpostavljenost podjetja do njih.

Podjetja in samostojni podjetniki v Sloveniji v povprečju na plačilo izdane fakture čakajo kar 65 dni. Odgovorni v podjetju pogosto menijo, da na plačilne roke svojih kupcev nimajo vpliva, zato rešitvi tega ne posvečajo dovolj velike pozornosti. Vendar temu ni tako – podjetja namreč svoje terjatve lahko prodajo in si s tem sama skrajšajo plačilne roke kupcev ter povečajo svojo likvidnost.

Izboljšajte boniteto svojega podjetja – s prodajo terjatev na Borzi terjatev

Borza terjatev na enem mestu združuje podjetja, ki potrebujejo financiranje (preko odkupa terjatev ali preko kratkoročnega posojila) - s tistimi podjetji, ki bi svoja denarna sredstva rada stabilno vložila. Podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki potrebujejo financiranje to, preko odstopa terjatev, omogoča hitro in enostavno. 

Postopek pridobitve financiranja z Borzo terjatev je popolnoma avtomatiziran in enostaven za vse udeležence. Podjetje preko spleta opravi brezplačno registracijo, vpiše podatke o izdani fakturi in takoj prejme najboljšo ponudbo za odkup terjatev oz. posojilo. Ko podjetje ponudbo sprejme ekipa na Borzi terjatev to v najkrajšem možnem času preveri ter potrdi.

Podjetja v povprečju financiranje oz. izplačilo denarja (po urejeni začetni dokumentaciji) na tekoči račun prejmejo v 2 urah in najkasneje v 24 urah od sprejete ponudbe. Če prodajalec ne želi, da bi bil njegov kupec (dolžnik) obveščen o prodaji, pa Borza terjatev omogoča tudi možnost tihega odstopa terjatev - brez obveščanja dolžnikov. 

Slovenskim podjetjem in podjetnikom smo zagotovili že več kot 300 milijonov evrov hitrega financiranja - višina financiranih sredstev se dnevno spreminja oz. narašča in jo lahko spremljate preko števca na spletni strani, na www.borzaterjatev.si pa podjetja in samostojni podjetniki v nekaj minutah lahko pridobite ponudbo za odkup terjatev ali pridobitev posojila. 

Obiščite nas in si izboljšajte bonitetno oceno! 

Prijavite se na naše novice