Globalna študija vpliva COVID-19 na trg fintecha (University of Cambridge)

Poročilo 'Global COVID-19 FinTech Market Rapid Assessment Study' razkriva kako so bila finančno tehnološka podjetja (t.i. fintech podjetja) po svetu prizadeta s strani krize COVID19 in kako se odzivajo na izzive in tudi priložnosti situacije nastale zaradi pandemije. Raziskava je nastala preko iniciative Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) na Univerzi v Cambridgeu (University of Cambridge Judge Business School), Svetovne banke (the World Bank) in World Economic Forum, podprta je bila s strani UK Foregin, Commonwelth & Development Office in Ministrstva za finance v Luksemburgu (Ministry of Finance of Luxembourg).

Poročilo temelji na globalni raziskavi fintech podjetij. Med 15. junijem in 18. avgustom 2020 je preko spleta v raziskavi sodelovalo preko 1300 fintech podjetij v 169 državah po svetu in je ena največjih tovrstnih raziskav. Med sodelujočimi podjetji je tudi Borza terjatev.

Slika: Geografska lokacija anketiranih fintech podjetij

V študiji se je pokazalo, da so fintech storitve oz. uporaba teh po svetu narasla, kljub nekaterim izzivom s katerimi se finančno tehnološka podjetja trenutno srečujejo. Fintech podjetja po svetu so v primerjavi z lanskim letom poročala o rasti poslovanja. Razvila so nove storitve ali pa obstoječe storitve prilagodila trenutni situaciji. Kljub temu bodo v prihodnosti za delovanje potrebovala podporo nacionalnih vlad in zakonodaje. Podjetja po svetu torej beležijo rast, najbolj na področju digitalnih plačil (Digital payments), digitalnih prihrankov (Digital Savings), digitalne izmenjave sredstev (Digital Asset Exchanges) in t.i. WelthTech.  Najvišjo rast je moč opaziti v bližnjem vzhodu in severni Afriki. Fintech trgi so dosegli večjo rast v času strogih omejitvenih ukrepov COVID-19 kot pa takrat, ko so bili ukrepi milejši.

Študija ponuja hitro začetno oceno vpliva COVID-19 na svetovno industrijo finančne tehnologije oz. fintecha. Pokazala je, da so fintech podjetja na splošno še vedno v porastu, kljub trenutnemu izzivajočemu času. Uspešnost podjetij s fintech industrije je glede na geografsko lego in storitvene možnosti, ki jih nudi, precej neenaka. 

Fintech podjetja imajo lahko zelo pomembno vlogo pri razvoju finančne vključenosti, dostopnosti finančnih storitev vsem deležnikom. Izjemnega pomena je, da se trenutni oblikovalci politike zavedajo oz. razumejo pomen, ki jih imajo finančno tehnološka podjetja za omogočen nadaljnji razvoj, dostopnost in s tem tudi razvoj finančnih storitev po svetu.  

V letu 2021 se obeta ponovna študija, ki bo pokazala še bolj točno analizo fintech trgov v času COVID-19 po svetu.

Celotna študija je na voljo na naslednji povezavi: 

Global COVID-19 FinTech Market Rapid Assessment Study

Borza terjatev je fintech podjetje, prva slovenska platforma za vzajemno (peer-to-peer) financiranje.

Prijavite se na naše novice