Krediti za podjetja, ki so utrpela posledice energetske krize

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis P7E 2023 za pridobitev krizno likvidnostnih kreditov. Skupno je na voljo 10 milijonov evrov likvidnostnih posojil za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, zaradi trenutne energetske krize.

Pogoji pridobitve kredita

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj enim zaposlenim, ustanovljena pred 1. januarjem 2022 in z bonitetno oceno vsaj SB8. Višina posojila se giblje od 15.000 evrov do 100.000 evrov, pri čemer lahko kredit krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Podjetja, ki bodo uspešno pridobila sredstva, bodo ta lahko porabila za financiranje različnih stroškov, vključno z nakupom nove opreme, nakupom patentiranih pravic, licenc, za stroške materiala in trgovskega blaga, stroške storitev ter druge operativne stroške.

Razpis P7E 2023 za kreditojemalce (podjetja) ponuja ugodne pogoje. Med njimi so nižje zahteve po zavarovanju, 8 menic podjetja za kredite od 15.000 evrov do 50.000 evrov, 8 menic podjetja in osebno poroštvo za kredite od 50.001 evrov do 100.000 evrov, nižja obrestna mera (fiksna obrestna mera 2,6 %), daljšo ročnost kredita ter možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev. Poleg tega se stroški odobritve in vodenja kredita ne zaračunavajo.

Namen javnega razpisa P7E 2023 je zagotoviti hitre in ugodne povratne vire financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja ter nuditi likvidnostno financiranje podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa P7E 2023  razpisuje skupno 10 mio EUR likvidnostnih posojil za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Kako in do kdaj se lahko podjetja prijavijo na razpis?

Prijave na razpis se oddajajo preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavni roki so 15. september 2023 do 14.00 ure in 15. november 2023 do 14.00 ure, oziroma do porabe vseh sredstev.

Vsi zainteresirani podjetniki naj si ogledajo razpisno dokumentacijo P7E 2023, ki je objavljena na spletni strani SPS (povezava spodaj). V dokumentaciji so natančno opisani vsi pogoji za črpanje kredita.

Informacije in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://www.podjetniskisklad.si/p7e-2023-krizno-likvidnostni-kredit/

Za kratkoročno financiranje pa podjetja lahko koristite tudi enostavno storitev odstopa odprtih terjatev preko spletne platforme Borza terjatev - https://www.borzaterjatev.si/prodajalci 

Prijavite se na naše novice