Subvencije v letu 2022: Za gospodarstvo razpisanih več kot 400 milijonov evrov

Torek, 22. 02. 2022

V letu 2022 bodo podjetjem na voljo sredstva za naložbe, spodbujanje raziskav, digitalizacijo in razvoj. Tema oz. cilj razpisov bo tudi vse bolj pereča okoljska problematika, upravičenci pa so večinoma mirko, mala in srednje velika podjetja (MSP).

Razpise bo izvajalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v sodelovanju z agencijo SPIRIT, Slovenskim podjetniškim skladom, Slovenskim regionalno razvojnim skladom, pri povratnih spodbudah pa MGRT sodeluje s SID banko.

Svetujemo vam, da ste tudi letos v stalni pripravljenosti in aktivno sledite uradnim spletnim stranem, kjer bo na voljo razpisna dokumentacija (razpisna dokumentacija je že na voljo za Javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte). Spodaj preverite katere razpise lahko pričakujete v prvem četrtletju 2022. 

Glavnino ukrepov za mala in srednja podjetja izvaja Slovenski podjetniški sklad. Preverite alternativne vire financiranja in za kratkoročno financiranje povprašajte tudi na Borzi terjatev.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA VELIKIH PODJETIJ 

Velika in srednje velika podjetja boste lahko prejela do 2 milijona EUR nepovratnih sredstev za digitalizacijo podjetja.

Upravičenci: velika, mala in srednja podjetja (oblikovani v konzorcije) – mikro in mala podjetja se povezujejo z velikimi sistemi, da ponujajo njim svoje digitalne rešitve – osnovna ideja je, da MSP proda svoje rešitve velikim podjetjem.

Višina sredstev: 44 milijonov evrov (34 mio EUR za velika podjetja in 10 mio EUR za MSP-je)

Namen: z dodeljevanjem spodbud gospodarstvu, in sicer velikim podjetjem, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malim in srednje velikimi podjetji (MSP) se želi spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij. Podjetja bodo lahko pridobila najmanj milijon evrov do največ 2,5 milijona evrov. Z razpisom želijo podpreti vsaj 30 podjetij.

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: prvo četrtletje 2022

JAVNI RAZPIS POMOČ INVESTICIJAM ZA VEČJO PREDELAVO LESA ZA HITREJŠI PREHOD V PODNEBNO NEVTRALNO DRUŽBO

Z razpisom želi MGRT okrepiti stran ponudbe z novimi izdelki iz lesa, ki bodo namenjeni nadaljnji gospodarski rabi ali končni porabi.

Upravičenci: MSP

Višina sredstev: 28 milijonov evrov

Namen: spodbujanje investicij v povečanje kapacitet za predelavo lesa. Predelava bo fokusirana na domače vire, predvsem na račun zmanjšanja izvoza okroglega lesa. S tem bo prispevala k bistvenemu povečanju samooskrbe na področju oskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki, kar bo omogočalo tudi hitrejšo transformacijo določenih povezanih gospodarskih dejavnosti in hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo.

Izvajalec: MGRT

Več o alternativnih virih financiranja podjetij preberite v BT prispevku Alternativni viri financiranja za podjetja in samostojne podjetnike.

Predvidena objava: prvo četrtletje 2022

JAVNI RAZPIS INVESTICIJE PO ZAKONU O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJU (ZSRR-2)

Razpis bo namenjen obsežnejšim začetnim naložbam, ki bodo vredne od 300 tisoč do milijona evrov. Razpis naj bi se izvajal po regionalni shemi državne pomoči.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), praviloma bodo imeli prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih.

Višina sredstev: 30 milijonov evrov

Namen: s podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranitev delovnih mest bomo spodbudili visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij ter dolgoročno krepili produktivnost slovenskega gospodarstva.

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: prvo četrtletje 2022

 

JAVNI RAZPIS INVESTICIJE PO ZAKONU O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJU (ZSRR-2) II

Upravičenci: MSP, praviloma prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih.

Višina sredstev: 20 milijonov evrov

Namen: subvencije v podporo investicijam podjetij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva skladno z regionalno shemo državne pomoči. Osredotočali se bomo na podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih in na drugih problemskih območjih oz. na območja, ki izkazujejo večje regionalne probleme v primerjavi z bolj razvitimi območji Slovenije s ciljem najmanj ohranjanja delovnih mest in rasti produktivnosti ob zelenem in digitalnem prehodu.

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad

Predvidena objava: prvo četrtletje 2022

JAVNI RAZPIS TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKE NASTANITVENE TURISTIČNE POBUDE ZA DVIG DODANE VREDNOSTI TURIZMA

Predvidoma bosta dve tretjini sredstev namenjeni za projekte prenove ter tretjina za gradnjo novih objektov ali popolne rekonstrukcije. Z vidika kategorije nastanitve bo petina vseh sredstev usmerjena v objekte kakovosti treh zvezdic in preostanek v objekte s štirimi zvezdicami in več.

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Višina sredstev: 69 milijonov evrov

Namen: trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma. Investicije v nastanitvene kapacitete, v prvi vrsti obnove, deloma tudi novogradnje. Usmerjenost v energetsko in okoljsko učinkovite ter digitalne rešitve.

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava razpisa: prvo četrtletje 2022

JAVNI RAZPIS EUROSTARS 2022

Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP

Višina sredstev: 1 milijon evrov

Namen: Izvajanje programa Eurostars 3, ki s sofinanciranjem podpira inovativne MSP-je in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Izvajalec: MGRT

Razpisna dokumentacija: na tej povezavi

JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE

Agencija SPIRIT je razpisala 45 milijonov evrov vreden javni razpis, prek katerega bodo podjetniški konzorciji lahko prišli do subvencij za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih (RR) projektov, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. Projekti bodo morali biti tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje.

Upravičenci: MSP in velika podjetja (konzorciji)

Višina sredstev: 45 milijonov evrov

Namen: namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Izvajalec: SPIRIT

Razpisna dokumentacija: na tej povezavi

JAVNI RAZPIS INVESTICIJE ZA DVIG PRODUKTIVNOSTI (Zakon o spodbujanju investicij – ZSInv)

Prek razpisa bodo podpirali naložbe, katerih vrednost znaša:

  • od enega do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti,
  • od pol do tri milijone evrov v storitveni dejavnosti ter
  • od pol do dva milijona evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Višina sredstev: 88,5 milijona evrov

Namen: s subvencijami v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranitev delovnih mest bomo spodbudili visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij ter dolgoročno krepiti produktivnost slovenskega gospodarstva.

Izvajalec: SPIRIT

Predvidena objava: prvo četrtletje 2022

UVAJANJE KROŽNEGA GOSPODARSTVA V MSP

Upravičenci: MSP 

Višina sredstev: 10,8 milijona evrov

Namen: z različnimi subvencijami spodbujati prehoda na krožne modele poslovanja.

Izvajalec: SPIRIT

Predvidena objava: prvo četrtletje 2022

TESTNI LABORATORIJ ZA RAZVOJ TEHNOLOŠKIH REŠITEV ZA POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PODJETIJ

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Višina sredstev: 2 milijona evrov

Namen: vzpostavitev testnega laboratorija peskovnika za razvoj, testiranje in implementacijo novih tehnoloških rešitev.

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: prvo četrtletje 2022

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE PONOVNE VZPOSTAVITVE LETALSKE POVEZLJIVOSTI SLOVENIJE

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Višina sredstev: 10,8 milijona evrov

Namen: izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije z evropskimi in tretjimi državami. Cilj je ohraniti obstoječe redne mednarodne letalske linije in spodbuditi vzpostavitev novih rednih letalskih linij prevoznikov, ki so zaradi posledic pandemije prenehali leteti v Republiko Slovenijo.

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: prvo četrtletje 2022

KATERE VIRE FINANCIRANJA MSP ŠE LAHKO PRIDOBITE 

Glavnino ukrepov za mala in srednja podjetja izvaja Slovenski podjetniški sklad. Na skladu pričakujejo, da se bo tudi v 2022 nadaljeval trend okrepljenega povpraševanja MSP po likvidnostnih virih. V 2022 nameravajo skupno odobriti 152,96 milijona evrov in podpreti okoli 3.685 projektov. V pričakovanju zgoraj navedenih razpisov preverite tudi alternativne vire financiranja.

Povprašajte za kratkoročno financiranje tudi na Borzi terjatev, kjer si to zagotovite preko:

Pridobite ponudbo na klik in opravite brezplačno registracijo vašega podjetja.  

--

Viri in uporabne povezave:

 

Prijavite se na naše novice