Zakaj takšen razcvet P2P financiranja v svetu in doma?

Inovativne peer-to-peer (P2P) finančne platforme, rešitve P2P financiranja postajajo vse bolj priljubljene spremljevalke posameznikov in podjetij v državah po svetu. V letu 2020 je svetovni alternativni trg financiranja opravil za skupaj 239,76 milijard evrov prometa. Mednarodno, če vzamemo podatke z ZDA, Kitajske in Evrope je velikost alternativnega trga financiranja na kitajskem izjemna - z volumnom 207,26 milijard evrov prometa v letu 2020 predstavlja kar 86% globalnega trga alternativnega financiranja. Tudi v evropskem prostoru, ob rasti zaupanja v alternativne vire financiranja, v sodobne finančno tehnološke (Fintech) rešitve in ob potrebi po bolj priročnih finančnih storitvah, lahko že opazimo in tudi v bodoče pričakujemo skokovito rast na trgu P2P financiranja.

P2P finančne platforme, kot del alternativnega finančnega trga, delujejo po sistemu ekonomije delitve (sharing economy). Te platforme na enostaven način brez posredovanja bank oz. bančnega sistema povezujejo prejemnike financiranja oz. kreditojemalce (podjetja ali posameznike), ki financiranje potrebujejo in vlagatelje (podjetja oz. družbe ali posameznike) z viškom denarnih sredstev, ki na trgu iščejo alternativne naložbene možnosti. P2P financiranje se je s pomočjo svetovnega spleta, ki omogoča priročen, hiter in transparenten način poslovanja, rodilo ravno ob pravem času, ko se je na trgu povečala potreba po dostopu do denarnih sredstev, po posojilih, s strani srednje velikih in malih podjetij (SMP), ob težki dostopnosti bančnih posojil. Priročen način P2P financiranja, ki izvira z Velike Britanije (angleška platforma Zopa je nastala leta 2005, sledi ji ameriška platforma Prosper) se je v podobnih različicah, z nekoliko različnimi mehanizmi v ozadju, kaj kmalu razširil po celem svetu. Gre torej za inovativno alternativno finančno rešitev, ki na enem mestu, običajno po spletu, mimo bančnega sistema, združuje posojilojemalce s posojilodajalci.

Graf prikazuje: P2P financiranje posameznikov in podjetij v Evropi (brez Velike Britanije) v volumnih (USD)  od leta 2013 do vključno 2018 vir: www.statista.com

Kitajska in P2P financiranje

Po letu 2010 je P2P financiranje začelo uspevati tudi na Kitajskem. Kitajske banke so se namreč osredotočile predvsem na državna podjetja, kjer so posojila visoka, tveganje pa nizko. Za majhna podjetja in prebivalstvo pa so bili krediti težko dostopni, obenem pa so bile obrestne mere za bančne vloge nizke. Posledično je trg kitajskega alternativnega P2P financiranja poskočil za med 150 do 200 odstotki. Leta 2016 je bilo na trgu aktivnih kar preko 2500 P2P finančnih platform. Med poštenimi igralci pa so bile na trgu prisotne tudi takšne finančne platforme, ki niso igrale pošteno in so vlagateljem prazno obljubljale neverjetno visoke donose. Kasneje (v letu 2016 in 2017) so bili na Kitajskem sprejeti strožji zakonodajni ukrepi, ki so število P2P platform znižali na manj kot 350. Trg P2P financiranja na Kitajskem pa kljub temu še vedno dosega najvišje volumne in ima zaradi že urejenih razmer tudi velik razvojni potencial v prihodnosti.

Zakaj je P2P financiranje tako privlačno?

O večji priročnosti glede na obstoječe vire financirana oz. finančne storitve, ki jih nudijo banke smo že pisali. P2P financiranje, poleg hitrosti dostopa do finančne rešitve, nudi tudi možnost cenovne prilagoditve posojila - dobra posojila so cenejša oz. ugodnejša (to so posojila, ki so dobro zavarovana, ki predstavljajo nižje tveganje npr. posojila do podjetij z dobro bonitetno oceno), slabša posojila (posojila z nižjo bonitetno oceno, kjer so zavarovanja pomanjkljiva, tveganje neplačila višje) so nekoliko dražja. 

Prednost P2P financiranja je gotovo stroškovna učinkovitost zaradi sodobne tehnologije, ki omogoča avtomatizirane rešitve brez visokih stroškov ročnega dela in dolgotrajnih procesov. Posojilo pa podjetja ali posamezniki lahko na takšnih platformah prejmejo tudi takrat, ko jih banka zavrne. 

Višina denarnih sredstev na strani vseh deležnikov (posojilojemalcev in posojilodajalcev) običajno ni omejena, kar uporabnikom P2P finančne platforme omogoča večjo dostopnost. Tisti deležniki, ki želijo obdržati ali oplemenititi vrednost svojega premoženja pa se ob ničelnih obrestnih merah in dodatnih stroških na bankah vse bolj radi odločijo tudi za naložbo preko P2P finančne platforme. Vsi podatki poslovanja so kadarkoli dostopni na enem spletnem mestu, na izbrani P2P platformi.

Graf prikazuje: Volumen svetovnega financiranje preko P2P platform od leta 2012 in predvideno rast do leta 2025 (v miljardah USD), vir: www.statista.si

Kaj se je dogajalo v času epidemije COVID-19 in pogled v prihodnost

Zaradi visoke konkurenčnosti P2P finančnih platform se industriji obeta rast tudi v bodoče. Epidemija COVID-19 je panogi P2P financiranja v Evropi in v svetu, zgolj zaradi povečanja tveganj, negotovosti pri poplačilu posojil dodala dodatne izzive. Z ustreznimi zavarovanji in pravočasnemu ukrepanju upravljalcev platform, z novimi rešitvami na področju finančne tehnologije je tveganje neplačila lahko, kljub nestabilnosti, ki jo je prinesla situacija izjemno nizko. Rast trga P2P financiranja, v času epidemije in omejitev osebnega stika napreduje - saj je ta način pridobitve financiranja in tudi naložbe bolj praktičen in običajno tudi bolj varen.

Trenutno je v evropskem prostoru približno 300 P2P platform, ki delujejo na različne načine. Skupno jim je seveda povezovanje dveh skupin; tistih, ki potrebujejo financiranje s tistimi, ki želijo svoja denarna sredstva investirati. Dostopne so tako fizičnim kot pravnim osebam. Lahko delujejo kot P2P kreditodajalec fizičnim osebam (že omenjena Zopa, pa tudi Mintos, Peerberry) ali P2P kreditodajalec pravnim osebam (npr. Funding Circle, October), nekatere platforme delujejo kot nepremičninske P2P platforme, ki na enem mestu združujejo kupca nepremičnine z vlagateljem (npr. Estateguru, Propland, Crowdproperty) ali takšne, ki nudijo podjetjem posojila preko odstopa njihovih terjatev vlagateljem (npr. MarketInvoice, Borza terjatev), ali pa npr. vlagateljem nudijo naložbe v čisto energijo (npr. Abundance), takšne, ki nudijo zbiranje kapitala ali mezzanine financiranja (npr. Kickstarter, CONDA, Indiegogo) in še nekatere druge. Situacija na področju možnosti financiranja s strani bank, neudobnih bančnih kreditov in neugodnih bančnih depozitov, z uvajanjem ležarin, sočasno z ugodnim zakonodajnim okvirjem v Evropski uniji omogoča nadaljevanje razvoja P2P finančnih platform in predvideva razcvet alternativnih finančnih rešitev v našem prostoru.

P2P finančna platforma v Sloveniji

Pri izbiri vaše P2P finančne rešitve pa podjetja lahko izberete že poznano domačo ponudnico platformo Borze terjatev. Slovenskim podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki potrebujejo kratkoročno financiranje in izpolnjujejo osnovne finančne pogoje, omogoča hitro in enostavno spletno financiranje, z odstopom odprtih nezapadlih terjatev ali s kratkoročnim posojilom, z ročnostjo do 6 mesecev. Na platformi Borze terjatev lahko nastopite tudi kot kreditodajalec oz. vlagatelj, svoja sredstva razpršeno vložite v kvalitetna kratkoročna posojila in terjatve do slovenskih podjetij ter dosežete privlačne donose z likvidno in fleksibilno naložbo.

Graf prikazuje: Obseg financiranja podjetij (SMP) preko P2P platforme Borze terjatev od leta 2016 do vključno 2020, vir: www.borzaterjatev.si 

P2P platforma Borze terjatev v Sloveniji deluje že šesto leto, v tem času je s pomočjo zaupanja vlagateljev slovenskim MSP-jem zagotovila več kot 240 milijonov evrov financiranja. Borza terjatev je v času pandemije podjetnikom omogočila več financiranja kot državna jamstvena shema za bančna posojila. Medtem ko je (do 11.3.2021) državna jamstvena shema slovenskemu gospodarstvu omogočila le 74,4 milijonov evrov kreditov, je Borza terjatev v enakem obdobju slovenskim podjetjem in podjetnikom zagotovila za več kot 80 milijonov evrov financiranja. Kljub izzivom, ki jih je naložila negotova gospodarska situacija, je P2P platforma Borze terjatev v letu 2020 malim in srednje velikim podjetjem omogočila doslej največji obseg financiranja. Naložba v terjatve in posojila na Borzi ohranja stabilnost in še naprej predstavlja odlično alternativo naložbenim produktom s fiksno donosnostjo. Z dodatnimi storitvami in nadgradnjo obstoječe finančne platforme pa je rast poslovanja predvidena tudi v prihodnosti. Izkoristite priložnost in brezplačno, po spletu, pristopite k prvi spletni P2P platformi za podjetja v Sloveniji, kjer v prijaznem okolju lahko nastopate v vlogi prejemnika financiranja ali vlagatelja. Borzo terjatev najdete na www.borzaterjatev.si.

Na spletni strani takoj lahko preverite ponudbo za financiranje vašega poslovanja ali pa predviden donos na vašo naložbo. Na dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili tudi na e-naslovu info@borzaterjatev.si ali na številki 01 810 73 73.

Platforma Borze terjatev, je bila nagrajena in prepoznana doma in v tujini. Kot prva takšna preko podjetja P2P Finance (www.p2pfinance.hr) deluje tudi na hrvaškem trgu in je dostopna hrvaškim podjetjem.

 

--

Viri informacij:

Statista www.statista.com 

Cambridge Centre for Alternative Finance; Judge Business School; University of Cambridge

Havrylchyk, Olena; Verdier, Marianne; The financial intermediation role of the P2P platforms

P2P Empire https://p2pempire.com/en 

Borza terjatev www.borzaterjatev.si  

Prijavite se na naše novice