Zakaj se podjetja soočajo s pomanjkanjem denarja in kako lahko do njega dostopajo

Ne rečemo zastonj, da so mala in srednje velika podjetja (MSP) hrbtenica našega gospodarstva. Predstavljajo več kot 99 odstotkov vseh evropskih nefinančnih podjetij in zaposlujejo več kot 90 milijonov ljudi. V Sloveniji je teh podjetij 99,8 odstotka, zaposlujejo kar 70 odstotkov ljudi ter ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij. Kljub svojemu izjemnemu prispevku h gospodarstvu MSP do financiranja dostopajo veliko težje kot velike družbe. Zato je zelo pomembno, da MSP pravočasno dostopajo tudi do alternativnih virov financiranja.

Pomembno je, da mala in srednja podjetja pravočasno dostopajo tudi do alternativnih virov financiranja (vir fotografije pexels.com)

Situacijo na finančnem področju malih podjetij poslabšujejo tudi njihove stranke (kupci), ki imajo dolge plačilne roke, plačujejo z zamudo ter tudi čas ter stroški, ki jih MSP porabijo za upravljanje terjatev in lovljenje zamud pri plačilih. 

Rastoča podjetja potrebujejo denar

Zelo pomemben finančni koncept je, da rast podjetja zahteva denar. Slika spodaj pojasnjuje razmerje med prodajo, dobičkom in denarnim tokom za rastoče podjetje v normalnih pogojih. Ko prodaja in dobiček rasteta zaradi povečanja potreb po obratnem kapitalu, denarni tok postane negativen. 

Model pojasnjuje zakaj (zlasti) rastoča in dobičkonosna podjetja potrebujejo dostop do zunanjega financiranja. Če želimo, da večina podjetij v Sloveniji raste in obstane je ena ključnih zahtev omogočen njihov nemoten in zanesljiv dostop do zunanjih virov obratnega kapitala. 

Graf prikazuje odnos med prodajo, dobičkom in denarnim tokom podjetja v času rasti v normalnih pogojih (vir HBR)

Vrzel v dostopu financiranja ali zakaj MSP na banki denarja ne prejmejo?

Banke so v zadnjih desetih letih v Sloveniji zmanjšale skupni obseg posojil podjetjem na manj kot polovico. MSP pa so glede dostopa do financiranja v primerjavi z večjimi podjetji v slabšem položaju, banke namreč prvim financiranje odobrijo redkeje in težje. Doma in tudi v svetu je dostop do financiranja ena glavnih ovir pri stabilnem poslovanju in rasti malih in srednjih podjetij. Ker podjetja do želenega financiranja ne dostopajo uspešno, nastaja ogromna vrzel v financiranju. Podjetjem v EU po ocenah primanjkuje dodatnih 400 milijard evrov bančnega financiranja.

Graf prikazuje obseg bančnih posojil podjetjem od leta 2010 do leta 2020 v Sloveniji, v mio EUR (vir bilten Banke Slovenije)

Šest razlogov za nastalo vrzel v financiranju MSP

  1. Banke so pri odobritvi posojil naklonjene predvsem velikim družbam;
  2. posojila oz. financiranje malih, mikro in srednje velikih podjetji je razumljeno kot tvegano;
  3. administrativni stroški financiranja MSP (financiranje nižjih zneskov) so za velike bančne sisteme (pre)visoki in tako včasih ne upravičijo izvedbe posla;
  4. MSP ne zmorejo zagotoviti pogojev, zavarovanj, ki jih zahteva banka za odobritev financiranja;
  5. banke rastočim podjetjem ne uspejo zagotoviti tako hitrega dostopa do financiranja, kot ga slednji potrebujejo; in
  6. prevelika odvisnost podjetij od bank – pomanjkanje koncentracije, želje in odprtosti MSP za dostopne alternativne vire financiranja.

Kje MSP danes lahko enostavno dostopajo do svežega denarja?

Na srečo se vrzel v financiranju v zadnjem času nekoliko manjša. Razlog je gotovo tudi enostaven dostop podjetji do financiranja pri drugih, alternativnih finančnih virih, izven bančnega sistema. Več o alternativnih virih financiranja si preberite v BT blog zapisu Alternativni viri financiranja za podjetja in samostojne podjetnike. Podjetja danes lahko financiranje za svoje poslovanje prejmejo preko sodobnih finančno-tehnoloških (fintech) storitev, ki jih nudijo podjetja specializirana za izvedbo poslov kratkoročnega financiranja prav za ta mikro, mala in srednje velika podjetja. 

Več o alternativnih virih financiranja si preberite v BT blog zapisu Alternativni viri financiranja za podjetja in samostojne podjetnike

V Sloveniji že sedmo eto uspešno deluje Borza terjatev, ki upravlja prvi spletni trg za vzajemno (peer-to-peer) financiranje podjetij. Borza terjatev omogoča financiranje na podlagi odstopa terjatev in s kratkoročnimi posojili. Podjetjem nudi klasičen/odprti in tihi odstop terjatev, brez obveščanja njihovih strank ter kratkoročna posojila za financiranje obratnih sredstev z ročnostjo do šest mesecev. Prednosti poslovanja oz. financiranja preko sodobne platforme Borze terjatev so predvsem izjemna hitrost pridobitve financiranja – podjetja namreč sredstva na svoj TRR prejmejo tudi že v dveh urah od oddaje naročila po spletu. Platforma podjetjem zagotavlja financiranje v celoti po spletu, brez odvečne administracije. Ponudbo za financiranje na Borzi terjatev prejmete takoj, platformo uporabljate le takrat, ko financiranje potrebujete dostopna pa je 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Na Borzi terjatev vam nudimo polno financiranje terjatev (ne le od 70 do 80 odstotkov zneska) in transparentno poslovanje

Graf prikazuje obseg financiranja MSP preko spletne platforme za vzajemno financiranje Borze terjatev od leta 2017 do leta 2021 (vir Borza terjatev)

Obiščite spletni trg borzaterjatev.si in pridobite ponudbo za financiranje. 

Slovenska MSP so preko spletnega trga Borze terjatev do danes prejela že več kot 390 milijonov evrov kratkoročnega financiranja (junij 2022). Borzo terjatev podpirata Republika Slovenija in Evropska unija. 

Prijavite se na naše novice